Jednostki organizacyjne Akademii WSEI

Jednostki organizacyjne Akademii WSEI

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Łukasz

Wojciechowski

Godziny przyjęć studentów

Czwartek:

13:00 - 15:00

KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Renata Wybacz

Poniedziałek:

08:00 - 16:00

Wtorek:

08:00 - 16:00

Środa:

08:00 - 16:00

Czwartek:

08:00 - 16:00

Piątek:

08:00 - 16:00

Sobota:

08:00 - 15:00

Niedziela:

08:00 - 13:00

Dziekanat Wydziału Nauk o Człowieku

Zbigniew

Orzeł

Godziny przyjęć studentów

Poniedziałek:

13:00 - 14:30

Dziekanat Wydziału Transportu i Informatyki

Artur

Dmowski

Godziny przyjęć studentów

Środa:

10:00 - 12:00

Piątek:

10:00 - 12:00

KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Joanna Sidor – Walczak

Poniedziałek:

08:00 - 16:00

Wtorek:

08:00 - 16:00

Środa:

08:00 - 16:00

Czwartek:

08:00 - 16:00

Piątek:

08:00 - 16:00

Sobota:

08:00 - 15:00

Niedziela:

08:00 - 13:00

Filia w Warszawie

Maria

Pyć

Godziny przyjęć studentów

Środa:

12:00 - 15:00

DYREKTOR FILII

mgr Bogumiła Dziedzic

Poniedziałek:

12:00 - 15:00

Wtorek:

12:00 - 15:00

Środa:

12:00 - 15:00

Czwartek:

12:00 - 15:00

Piątek:

12:00 - 15:00

Biuro Studiów Anglojęzycznych

DYREKTOR

mgr Marcin Solan

Poniedziałek:

08:00 - 16:00

Wtorek:

08:00 - 16:00

Środa:

08:00 - 16:00

Czwartek:

08:00 - 16:00

Piątek:

08:00 - 16:00

Biuro Karier i Spraw Studenckich

DYREKTOR

mgr Alicja Ciorgoń

Z-CA DYREKTORA

mgr inż. Agnieszka Dąbrowska

Poniedziałek:

07:30 - 16:00

Wtorek:

07:30 - 16:00

Środa:

07:30 - 16:00

Czwartek:

07:30 - 16:00

Piątek:

07:30 - 16:00

Sobota:

08:00 - 15:00

Biuro ds. Współpracy z Oświatą

DYREKTOR

mgr inż. Leszek Gońka

Poniedziałek:

07:30 - 15:30

Wtorek:

07:30 - 15:30

Środa:

07:30 - 15:30

Czwartek:

07:30 - 15:30

Piątek:

07:30 - 15:30

Sobota:

08:00 - 15:00 (wybrane)

Centrum Informatyczne

DYREKTOR

mgr Edmund Wąsik

Poniedziałek:

08:00 - 16:00

Wtorek:

08:00 - 16:00

Środa:

08:00 - 16:00

Czwartek:

08:00 - 16:00

Piątek:

08:00 - 16:00

Sobota:

08:00 - 17:00

Niedziela:

08:00 - 17:00

Centrum Kształcenia Podyplomowego

DYREKTOR

mgr Ilona Hofman

Z-CA DYREKTORA

dr n. o zdr. Robert Chmura

Poniedziałek:

08:00 - 16:00

Wtorek:

08:00 - 16:00

Środa:

08:00 - 16:00

Czwartek:

08:00 - 16:00

Piątek:

08:00 - 16:00

Sobota:

08:00 - 15:00

Niedziela:

08:00 - 13:00

Szkoła doktorska

DYREKTOR

dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. Akademii WSEI

Poniedziałek:

08:00 - 16:00

Wtorek:

08:00 - 16:00

Środa:

08:00 - 16:00

Czwartek:

08:00 - 16:00

Piątek:

08:00 - 16:00

Sobota:

08:00 - 15:00 (wybrane)

Niedziela:

08:00 - 13:00 (wybrane)

Centrum Projektów i Współpracy Miedzynarodowej

DYREKTOR

mgr inż. Artur Grzesiak

Z-CA DYREKTORA

mgr Magda Janiak

Projekty krajowe

Projekty zagraniczne

Poniedziałek:

07:30 - 15:30

Wtorek:

07:30 - 15:30

Środa:

07:30 - 15:30

Czwartek:

07:30 - 15:30

Piątek:

07:30 - 15:30

Sobota:

08:00 - 15:00

Dział Administracji

DYREKTOR

mgr Aldona Banach

Ds. administracyjno-biurowych

Poniedziałek:

08:00 - 16:00

Wtorek:

08:00 - 16:00

Środa:

08:00 - 16:00

Czwartek:

08:00 - 16:00

Piątek:

08:00 - 16:00

Sobota:

08:00 - 15:00

Dział Marketingu i PR

DYREKTOR

Sylwia Szymańska

Poniedziałek:

07:00 - 16:00

Wtorek:

07:00 - 16:00

Środa:

07:00 - 16:00

Czwartek:

07:00 - 16:00

Piątek:

07:00 - 16:00

Sobota:

08:00 - 15:00

Dział organizacyjno-prawny, kadr i rozwoju

DYREKTOR

mgr Marta Drygała

Z-CA DYREKTORA

mgr Małgorzata Chołdzyńska

Dział prawny

Dział kadr

Poniedziałek:

07:30 - 16:00

Wtorek:

07:30 - 16:00

Środa:

07:30 - 16:00

Czwartek:

07:30 - 16:00

Piątek:

07:30 - 16:00

Sobota:

08:00 - 15:00

Biblioteka

DYREKTOR

mgr Ewa Golec

Poniedziałek:

08:00 - 16:00

Wtorek:

08:00 - 16:00

Środa:

08:00 - 16:00

Czwartek:

08:00 - 16:00

Piątek:

08:00 - 16:00

Sobota:

08:00 - 15:00

Niedziela:

08:00 - 13:00

Wydawnictwo

DYREKTOR

mgr Ewa Golec

Pełnomocnik ds. jakości Kształcenia

DYREKTOR

dr n. o zdr. Robert Chmura

Poniedziałek:

08:00 - 16:00

Wtorek:

08:00 - 16:00

Środa:

08:00 - 16:00

Czwartek:

08:00 - 16:00

Piątek:

08:00 - 16:00

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

DYREKTOR

dr Małgorzata Artymiak

Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii

DYREKTOR

dr Wiesław Poleszak, prof. Akademii WSEI

Z-CA DYREKTORA

dr Grzegorz Kata

Erasmus+

Koordynator Programu Erasmus +

mgr Marta Drygała

Kwestura

Kwestor

Paweł Barwiak

Poniedziałek:

07:30 - 16:00

Wtorek:

07:30 - 16:00

Środa:

07:30 - 16:00

Czwartek:

07:30 - 16:00

Piątek:

07:30 - 16:00

Sobota:

08:00 - 15:00 (wybrane)

Kasa

Kwestor

Paweł Barwiak

Poniedziałek:

08:00 - 14:00

Wtorek:

08:00 - 14:00

Środa:

08:00 - 14:00

Czwartek:

08:00 - 14:00

Piątek:

08:00 - 14:00

Sobota:

Dom studenta

Dyrektor

Katarzyna Jarmuł-Drzewiecka

RODO

Dyrektor

mgr inż. Leszek Gońka

Poniedziałek:

07:30 - 15:30

Wtorek:

07:30 - 15:30

Środa:

07:30 - 15:30

Czwartek:

07:30 - 15:30

Piątek:

07:30 - 15:30

Sobota:

07:30 - 14:30

Skip to content