KIERUNEK

Fizjoterapia

Studia jednolite magisterskie

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

5 lat / 10 semestrów

Uzyskany tytuł

Magister

Język studiów

Polski, Angielski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Fizjoterapia to studia magisterskie z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których program kształcenia 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). W ramach kształcenia studenci nauczą się diagnostyki chorób narządów ruchu oraz podejmowania działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać zabiegi fizjoterapeutyczne oraz poznają techniki masażu.

Kandydat na fizjoterapeutę to osoba, której nieobojętne jest cierpienie i słabość drugiego człowieka – będzie obcował z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, które utraciły sprawność w wyniku kontuzji – wymaga więc dużo empatii i cierpliwości.
Kandydat powinien wykazać się umiejętnością nawiązywania dobrego kontaktu z pacjentem, życzliwością, opanowaniem, ale jednocześnie to zawód dla osoby stanowczej i zdecydowanej potrafiącej motywować chorego do aktywności, aby zaplanowana terapia odniosła oczekiwany rezultat.

Dlaczego warto studiować

Absolwent kierunku Fizjoterapia, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994) - regulującą prawnie samodzielność wykonywania zawodu i pracę w placówkach medycznych, zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego fizjoterapeuty.
» Podczas studiów poznasz szczegółowo anatomię ludzkiego ciała, zapoznasz się z przebiegiem wielu chorób oraz nauczysz się przeprowadzania oraz kontrolowania efektywnej fizjoterapii.
» Zajęcia prowadzone są przez doświadczony zespół lekarzy i fizjoterapeutów.
» Zajęcia dydaktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury Uczelni, które odpowiadają wymaganiom standardów nauczania w dobie XXI wieku, takiej jak Zakład Anatomii, Centrum Symulacji Medycznej (wyposażone w stół anatomiczny 3D, fantomy, modele anatomiczne).
» W programie kształcenia zaplanowano praktyki zawodowe w wymiarze 1560 godzin, które odbywają się w renomowanych lubelskich szpitalach i poradniach rehabilitacyjnych.
» Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświadczenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności praktyczne podczas rekrutacji i ubieganie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe).
Studiując Fizjoterapię, uzyskasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do diagnostyki i planowania fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, chorób wewnętrznych oraz podejmowania działań na rzecz fizjoprofilaktyki i ochrony zdrowia.
Priorytetem w kształceniu jest przygotowanie absolwenta do współpracy w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym, w zakresie opieki nad osobami z dysfunkcjami narządowymi i układowymi oraz w ramach fizjoprofilaktyki. Ważnym elementem kształcenia jest seminarium magisterskie. Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych niezbędną do przygotowania prac naukowych.
Student ma szansę doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy na licznych zajęciach fakultatywnych i praktykach zawodowych dobranych do indywidualnych zainteresowań. Uczelnia obok przedmiotów kształcenia zawodowego i kierunkowego, realizuje moduły fakultatywne w zakresie fizjoterapeutycznej opieki geriatrycznej oraz Fizjoterapii w sporcie.

Dla pasjonatów fizjoterapii uczelnia oferuje rozwój w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych i w ogólnopolskich konkursach wiedzy fizjoterapeutycznej.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent będzie:

  • Profesjonalistą w świadczeniu usług fizjoterapeutycznych.
  • Potrafił/a wprowadzić różne metody i techniki fizjoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości funkcjonalnych pacjenta (terapia ruchem, masaż, techniki manualne i powięziowe, zabiegi fizykoterapii i balneoterapii).
  • Pracował/a z pacjentami z różnymi schorzeniami, nauczysz się jak postępować ze sportowcami, dziećmi, pacjentkami w zakresie uroginekologii, osobami starszymi.
  • Potrafił/a stosować fizjoterapię m. in. neurologii i neurochirurgii, ortopedii, reumatologii, chirurgii, kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, onkologii i medycynie paliatywnej oraz chorobach metabolicznych.
  • Potrafił/a prowadzić fizjoterapię po urazach sportowych.
  • Diagnozował/a i prowadził/a fizjoterapię dzieci z wadami postawy.
  • Przygotowany/a do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty począwszy od diagnozy po planowanie i prowadzenie procesu fizjoterapii.

Absolwent studiów kierunku fizjoterapia podejmie pracę w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (np. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie rehabilitacyjne i gabinety fizjoterapeutyczne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz uzdrowiska), ośrodki gimnastyki korekcyjnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, ośrodki rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawcze, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej, publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie niepełnosprawności,  podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (np. ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, a także centra fitness, wellness i spa), placówki sportowe (np. klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo - lekarskie i centralne ośrodki sportu).

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
25000 zł4750 zł2500 zł520 zł
35000 zł4750 zł2500 zł520 zł
45000 zł4750 zł2500 zł520 zł
55000 zł4750 zł2500 zł520 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
25000 zł4750 zł2500 zł520 zł
35000 zł4750 zł2500 zł520 zł
45000 zł4750 zł2500 zł520 zł
55000 zł4750 zł2500 zł520 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 500 zł dla kandydatów na studia Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Udostępnij:

Skip to content