KIERUNEK

Informatyka

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

3,5 roku / 7 semestrów

Uzyskany tytuł

Inżynier

Język studiów

Polski, Angielski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Informatyka to jedna z najszybciej zmieniających się branż. Razem z dynamizmem wzrasta również zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Rosną również ich zarobki. Informatyka to nauka, która ma charakter zarówno techniczny, jak i ścisły. Warto dodać, że jest to już od wielu lat najpopularniejszy kierunek studiów w grupie nauk technicznych. Powodem tego jest oprócz wysokich zarobków już podczas studiów możliwość realizowania własnych projektów i rozwijaniu się na wielu płaszczyznach z dziedziny informatyki. Jeżeli pasjonujesz się komputerami, technologią, programowaniem, kariera w IT to dobry pomysł na Twoją zawodową przyszłość.

Dlaczego warto studiować

Za podstawowy cel kształcenia na kierunku przyjęto nabycie przez studentów rozszerzonych umiejętności z zakresu programowania, przetwarzania danych, inżynierii oprogramowania, tworzenia, wdrażania i zabezpieczania systemów informatycznych uzupełnionych umiejętnościami menedżerskimi. To unikalne połączenie pozwala naszym absolwentom na podejmowanie zadań w interdyscyplinarnych zespołach realizujących przedsięwzięcia informatyczne oraz na zajęcie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy. W przygotowaniu koncepcji kształcenia biorą udział zarówno interesariusze zewnętrzni, jak i wewnętrzni. Przy jej opracowywaniu uwzględniono opinie przedstawicieli: wykładowców akademickich, pracodawców, przedstawicieli firm informatycznych, studentów, absolwentów oraz menedżerów. Proces studiów uzupełniony jest o praktyki zawodowe realizowane już od 2 semestru. Podczas praktyk studenci mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie studiów, a także pracy w grupie oraz wzmocnienia umiejętności komunikacji interpersonalnej. Studenci mają również dostęp do wysoko specjalistycznych laboratoriów informatyki stosowanej w tym unikalnego w skali kraju laboratorium cyberbezpieczeństwa. Absolwenci studiów na kierunku Informatyka I stopnia są zatem przygotowani do podjęcia pracy zawodowej lub kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia.

Specjalności

W ramach specjalności Inżynieria oprogramowania i technologie mobilne zostaje przekazana wiedza z zakresu tworzenia oprogramowania, różnych paradygmatów i języków programowania, a także testowania aplikacji. Absolwent tej specjalności, znając zasady projektowania i programowania systemów informatycznych jest gotów do:

 • praktycznego wykorzystania języków programowania w tworzeniu różnych typów aplikacji,
 • projektowania, testowania i zabezpieczania systemów informatycznych,
 • aktywnej pracy w zespole programistów,
 • posługiwania się językiem obcym w praktyce zawodowej,
 • skutecznego wykorzystania nowoczesnych technologii zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Przykładowe moduły realizowane na specjalności:

 • programowanie równoległe,
 • programowanie urządzeń mobilnych,
 • zaawansowane bazy danych,
 • projektowanie systemów informatycznych,
 • testowanie aplikacji,
 • techniki wirtualizacji, konteneryzacja.

W ramach specjalności Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i postawy dotyczące ogólnych kompetencji informatycznych. Ponadto posiada szeroki wachlarz kompetencji specjalistycznych w zakresie technik, procesów i praktyk stosowanych w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem, a także projektowania i testowania sieci komputerowych oraz programowania aplikacji sieciowych, obejmujących głównie:

 • umiejętności programowania aplikacji (w tym sieciowych) m.in. w językach C/C++, Java z zachowaniem i przy użyciu metod inżynierii oprogramowania,
 • umiejętności projektowania sieci komputerowych na potrzeby firm i urzędów,
 • umiejętności instalacji i konfiguracji sprzętu sieciowego,
 • umiejętność zarządzania danymi poprzez użycie specjalistycznego oprogramowania,
 • umiejętność instalacji i konfiguracji specjalistycznego oprogramowania biznesowego na potrzeby funkcjonowania firmy lub urzędu,
 • znajomość problemów bezpieczeństwa systemów informatycznych/sieciowych oraz ich skutecznych zabezpieczeń,
 • umiejętność aktywnej pracy w zespole oraz zdolność do inicjatywy i samodzielności w dążeniu do nieustannego oraz kreatywnego rozwoju

Przykładowe moduły realizowane na specjalności:

 • wstęp do cyberbezpieczeństwa,
 • projektowanie sieci komputerowych,
 • skalowanie i łączenie sieci CISCO,
 • cyberataki na infrastrukturę – techniki i zwalczanie,
 • monitorowanie sieci i wykrywanie incydentów,
 • usługi telefonii internetowej.

Absolwent specjalności Wdrażanie systemów informatycznych to profesjonalista, który dysponuje zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami w obszarze wdrażania i utrzymania systemów informatycznych. Jego wykształcenie i doświadczenie pozwalają na efektywne wsparcie organizacji w osiąganiu celów biznesowych poprzez sprawną implementację rozwiązań IT.

Jest gotów do:

 • skutecznego kierowania projektami informatycznymi, tworząc harmonogramy, alokując zasoby, dbając o skuteczny postęp prac;
 • analizowania potrzeb klienta oraz przekształcania ich w konkretne wymagania techniczne. Potrafi projektować rozwiązania informatyczne, które odpowiadają specyfice danej organizacji;
 • integrowania różnych systemów i aplikacji, co umożliwia płynną komunikację między nimi. Dzięki temu organizacje mogą lepiej wykorzystywać dostępne dane i zasoby;
 • zapewnienia odpowiedniej ochrony danych oraz infrastruktury systemowej;

Potrafi:

 • identyfikować potencjalne zagrożenia i podejmować działania mające na celu minimalizację ryzyka;
 •  diagnozować i rozwiązywać problemów związanych z działaniem systemów informatycznych;
 • optymalizować procesów biznesowych za pomocą odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych;Przykładowe moduły realizowane na specjalności:
 • rodzaje, elementy składowe i konfiguracja złożonych systemów informatycznych;
 • analiza techniczno-ekonomiczna procesu wdrażania systemów informatycznych;
 • strategie wdrażania systemów informatycznych;
 • aspekty prawne wdrażania systemów IT;
 • cyberataki na infrastrukturę – techniki i zwalczanie;
 • testowanie i utrzymanie systemów informatycznych;

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach/ jednostkach o różnym profilu działania, a w szczególności w:

 • firmach informatycznych i u operatorów sieci telekomunikacyjnych
 • administracji państwowej,
 • instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, szczególnie gdzie wykorzystywane są systemy analityczne klasy BI
 • firmach zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania aplikacyjnego
 • firmach, które zajmują się wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w praktyce,

na stanowiskach:

 • programisty systemów informatycznych oraz aplikacji webowych;
 • projektanta systemów komputerowych;
 • testera systemów informatycznych;
 • specjalisty informatyka;
 • kierownika działu informatyki
 • specjalisty ds. sprzedaży i diagnostyki sprzętu komputerowego;
 • administratora sieci komputerowych i systemów informatycznych;
 • specjalisty z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;
 • projektanta, programisty i administratora baz danych.
 • samodzielnego przedsiębiorcy prowadzącego własną firmę informatyczną.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
15200 zł4940 zł2600 zł540 zł
25500 zł5225 zł2750 zł570 zł
35500 zł5225zł2750 zł570 zł
42750 zł2750 zł5*570 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
15200 zł4940 zł2600 zł540 zł
25200 zł4940 zł2600 zł540 zł
35200 zł4940 zł2600 zł540 zł
42600 zł2600 zł5*540 zł

Opłaty - Warszawa

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
15500 zł5225 zł2750 zł570 zł
26000 zł5700 zł3000 zł620 zł
36000 zł5700 zł3000 zł620 zł
43000 zł3000 zł620 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Certyfikaty

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content