Biuro Karier i Spraw Studenckich

Biuro Karier i Spraw Studenckich

Biuro Karier i Spraw Studenckich realizuje działania związane z promowaniem studentów i absolwentów Uczelni na rynku pracy oraz w zakresie stypendiów i pomocy materialnej dla studentów.

Jednym z naszych kluczowych działań jest oferowanie wsparcia studentom i absolwentom Lubelskiej Akademii WSEI w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz globalnymi firmami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami sektora publicznego i samorządowego, w tym z instytucjami rynku pracy. Staramy się nieustannie poszerzać płaszczyzny kontaktu Pracodawców ze Studentami i Absolwentami Lubelskiej Akademii WSEI.

Zakres naszej działalności obejmuje, m.in.:

  1. Organizowanie praktyk studenckich

Nawiązujemy współpracę z pracodawcami w celu zabezpieczenia praktyk zawodowych dla studentów Uczelni, opracowujemy projekty umów pomiędzy Uczelnią a pracodawcą oraz studentem w sprawie praktyki zawodowej. Zabezpieczamy miejsca do odbywania praktyk zawodowych zgodnie z potrzebami poszczególnych wydziałów i toków studiów na Uczelni.

  1. Nadzorowanie portalu z ofertami pracy, staży, praktyk

Prowadzimy portal kariery, który ułatwia proces komunikacji pomiędzy Studentami, Uczelnią i współpracującymi z Uczelnią Pracodawcami.

Portal Reactivate umożliwia, m.in.:

  • łatwą komunikację pomiędzy studentami, przedstawicielami firm oraz pracownikami uczelni,
  • zbieranie, przetwarzanie i analizę informacji oraz dokumentów w obszarach realizacji praktyk studenckich i staży, pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego i edukacyjnego,
  • badanie potrzeb pracodawców.
  1. Współpraca z pracodawcami 

Rozbudowujemy sieć naszych relacji z pracodawcami i poszerzamy obszary współpracy. 

  1. Organizowanie pomocy materialnej

Opracowujemy wydatki z funduszu pomocy materialnej dla studentów oraz kontrolujemy ich realizację. Przyjmujemy dokumentację i opracowujemy wnioski dotyczące przyznania pomocy materialnej dla studentów.

  1. Nadzór merytoryczny nad działaniem samorządu studenckiego

Aktualności

Skip to content