Galeria filmów

Wojewódzka Konferencja „Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI wieku”

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie wraz z Lubelską Akademią WSEI zorganizowała wojewódzką konferencji – „Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI wieku”, która odbyła się 18.04.2024 w siedzibie Akademii WSEI.

Wydarzeniem chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej oraz odpowiednich instytucji  na pogarszające się warunki pracy nauczycieli związane z narastającym stresem przy wykonywaniu codziennych obowiązków w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Należy  podkreślić, że problem ten dotyczy coraz to większej liczby pedagogicznych pracowników oświaty.

Nowoczesne trendy w logistyce kontraktowej Lublina i okolic – wyzwania i możliwości współpracy społeczności akademickiej, szkolnej i firm z branży logistycznej – Konferencja i warsztaty

17 kwietnia w siedzibie Akademii WSEI odbyło się wydarzenie, którego celem była promocja i współpraca uczelni, szkół średnich i środowiska pracodawców w zakresie szeroko rozumianej logistyki kontraktowej na terenie miasta  Lublina i okolic.  Inicjatorem wydarzenia był Wydział Transportu i Informatyki Lubelskiej Akademii WSEI, a realizacja odbyła się przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu Lublin Akademicki. Ponadto patronatu honorowego udzielili Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Pracodawcy Ziemi Lubelskiej.

Dyplomy dla studentów pielęgniarstwa anglojęzycznego rozdane!

W piątek 8 marca w Lubelskiej Akademii WSEI odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim. 108 absolwentów odebrało dyplomy ukończenia studiów, złożyło ślubowanie i otrzymało symbol zawodu pielęgniarstwa – czepek.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się liczni przedstawiciele środowisk medycznych, a absolwentom w tym ważnym momencie towarzyszyło szerokie grono najbliższych. Dodatkowo wydarzenie uświetniła obecność m.in. Rektora prof. dr. hab. inż. Marka Opielaka, Pani Małgorzaty Lalak-Dybały – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo, Dziekana Wydziału Nauk o Człowieku dr n. o zdr. Zbigniewa Orła oraz osób odpowiedzialnych za jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii WSEI.

Wykład otwarty: Ustroje a warunki życia w kraju – prof. Leszek Balcerowicz

2-go marca Lubelska Akademia WSEI gościła z wykładem otwartym prof. Leszka Balcerowicza – wybitnego ekonomistę, polityka i działacza społecznego. Wykład pt. „Ustroje a warunki życia w kraju” był okazją do zgłębienia tematu wpływu różnych ustrojów politycznych na warunki życia obywateli.

Leszek Balcerowicz, znany z kluczowej roli w procesie transformacji gospodarczej Polski, podzieli się swoimi poglądami na temat tego, w jaki sposób różne systemy polityczne mogą wpływać na rozwój społeczeństwa oraz warunki życia jego obywateli. Wykład był otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a po prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań, co pozwoliło na pogłębienie tematu i lepsze zrozumienie omawianych zagadnień.

To wydarzenie było wyjątkową okazją do spotkania się z jednym z najbardziej znaczących ekonomistów w Polsce oraz do dyskusji na temat istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem ustrojów politycznych i ich wpływem na społeczeństwo.

Transport intermodalny — dr hab. inż. Stokłosa Józef, prof. Akademii WSEI

Projekt pt. „Znowu Razem. Aktywny senior w świecie po pandemii” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”(umowa nr SONP/SN/515490/2021 z dnia 11.02.2022 r.).

Wrażliwość przetwarzania sensorycznego — dr Monika Baryła–Matejczuk , prof. Akademii WSEI

Projekt pt. „Znowu Razem. Aktywny senior w świecie po pandemii” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”(umowa nr SONP/SN/515490/2021 z dnia 11.02.2022 r.).

Prokrastynacja — dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. Akademii WSEI

Projekt pt. „Znowu Razem. Aktywny senior w świecie po pandemii” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”(umowa nr SONP/SN/515490/2021 z dnia 11.02.2022 r.).

Psychoprofilaktyka — dr Wiesław Poleszak , prof. Akademii WSEI

Projekt pt. „Znowu Razem. Aktywny senior w świecie po pandemii” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”(umowa nr SONP/SN/515490/2021 z dnia 11.02.2022 r.).

Paradygmat — dr hab. Karbowniczek Jolanta, prof. Akademii WSEI

Projekt pt. „Znowu Razem. Aktywny senior w świecie po pandemii” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”(umowa nr SONP/SN/515490/2021 z dnia 11.02.2022 r.).

Podatek — dr hab. Wołowiec Tomasz, prof. Akademii WSEI

Projekt pt. „Znowu Razem. Aktywny senior w świecie po pandemii” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”(umowa nr SONP/SN/515490/2021 z dnia 11.02.2022 r.).

Problem odwrotny — dr hab. inż. Rymarczyk Tomasz, prof. Akademii WSEI

Projekt pt. „Znowu Razem. Aktywny senior w świecie po pandemii” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”(umowa nr SONP/SN/515490/2021 z dnia 11.02.2022 r.).

Dane osobowe – dr Wojciechowski Łukasz, prof. Akademii WSEI, mgr Dagny Derewiecka

Projekt pt. „Znowu Razem. Aktywny senior w świecie po pandemii” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”(umowa nr SONP/SN/515490/2021 z dnia 11.02.2022 r.).

Alfabetyzm finansowy — prof. dr hab. Cwynar Andrzej

Projekt pt. „Znowu Razem. Aktywny senior w świecie po pandemii” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”(umowa nr SONP/SN/515490/2021 z dnia 11.02.2022 r.).

Carport fotowoltaiczny — dr inż. Małek Arkadiusz

Projekt pt. „Znowu Razem. Aktywny senior w świecie po pandemii” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”(umowa nr SONP/SN/515490/2021 z dnia 11.02.2022 r.).

Dni Otwarte w Akademii WSEI

Od 27 lutego do 3 marca w Lubelskiej Akademii WSEI miały miejsce Dni Otwarte. Wykłady, warsztaty, pokazy sprzętu, konkursy oraz gry to tylko część atrakcji, które czekały na odwiedzających placówkę maturzystów. W tym roku progi Akademii w ramach tego cyklicznego wydarzenia odwiedziło ok. 700 uczniów.

W ramach wydarzenia zostały przeprowadzone wykłady tematyczne dotyczące konkretnych zawodów, ale również takie, które mają na celu pomóc młodym ludziom zaplanować ścieżkę swojej kariery. Nie zabrakło również okazji do poznania każdego z wydziałów Akademii WSEI.

Podczas Dni Otwartych uczniowie szkół średnich wzięli udział w zajęciach dotyczących tematyki gier komputerowych, kryminologii, inwestycji czy cyberbezpieczeństwa. Na przyszłych studentów czekały różne aktywności dotyczące m.in. prezentacji dronów, wariografu, sprzętu żandarmerii czy wirtualnej strzelnicy.

Kompetencje menadżera. Zarzadzanie wysoko wrażliwym pracownikiem – wykład nr 3

dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik, prof. Lubelskiej Akademii WSEI

Wysoka wrażliwość – teoretyczna i aplikacyjna wartość zagadnienia – wykład nr 2

dr Monika Baryła-Matejczuk, prof. Lubelskiej Akademii WSEI

„Identyfikacja wysokiej wrażliwości” – wykład 1

dr Monika Baryła-Matejczuk, prof. Lubelskiej Akademii WSEI

Witamy w Lublinie. Witamy na WSEI

Jak prawidłowo pobrać krew – zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo

Pobieranie krwi – zobacz przykładowe zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jak stworzyć i zapamiętać bezpieczne hasło?

Jak stworzyć i zapamiętać bezpieczne hasło? Posłuchajcie kilku rad specjalisty ds. Cyberbezpieczeństwa, naszego wykładowcy doktora inżyniera Mariusza Kality. Zajęcia z kierunku Informatyka.

Wirtualne Dni Otwarte Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI

O Wydziale i zaletach studiowania w WSEI mówił Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr Sylwester Bogacki. Następnie, dr Łukasz Wojciechowski zaprezentował temat „Mój wizerunek, mój skarb”, a transmisję zakończył dr Marcin Marczuk z mini wykładem pt. „ Excel – wszyscy znacie, ale nie korzystacie”.

Wirtualne Dni Otwarte Wydziału Nauk o Człowieku WSEI

Jako pierwszy wystąpił Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku ks. dr Adam Raczkowski, który podał najważniejsze informacje o Uczelni i Wydziale. Następnie, mogliśmy usłyszeć dr Tadeusza Pawła Wasilewskiego, który opowiadał o „Dopalaczach i innych uzależnieniach”. Ze swoją prezentacją, „Z czym nie radzi sobie mózg nastolatka, czyli dlaczego popadamy w kłopoty” wystąpiła dr Małgorzata Artymiak, a na koniec mogliśmy wysłuchać dr Justyny Sali-Suszyńskiej nt., „ Fonoholizmu wśród nastolatków”.

Wirtualne Dni Otwarte Wydziału Transportu i Informatyki WSEI

Wirtualne spotkanie zaczęło się od wystąpienia Dziekana Wydziału Transportu i Informatyki dr inż. Roberta Pietrzyka, który oprócz zaprezentowania Wydziału zaprezentował krótki wykład pt., „Dlaczego warto być inżynierem”. Następnie ze swoim wykładem pt. „Jak zrobić obliczenia konstrukcji bez kalkulatora?” wystąpił dr inż. Paweł Lonkwic, a po nim dr Mariusz Kalita, który omówił temat pt. „Cyberbezpieczeństwo – wczoraj i dziś”.

20 lat innowacyjnego kształcenia w Lublinie

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który powstał z okazji 20-lecia WSEI.

Studiuj Psychologię w WSEI

Psychologia jest samodzielną dziedziną nauki, chociaż korzysta z dorobku szeregu innych dziedzin – od filozofii poczynając aż po nauki o zdrowiu. Odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką oraz pozwala lepiej poznać naturę człowieka- jego emocje, motywacje, ale również różnice i zachowania w relacjach międzyludzkich. Psychologia to najlepszy kierunek do studiowania dla ludzi otwartych, zainteresowanych drugim człowiekiem, gotowych nie tylko do słyszenia o problemach, ale przede wszystkim słuchania i niesienia wsparcia drugiej osobie. Empatia, umiejętność słuchania, otwartość i ciekawość to cechy, które powinna mieć osoba chcąca studiować psychologię. Zapraszamy do studiowania kierunku Psychologia do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Studiuj Administrację w WSEI

Studia na kierunku Administracja przygotowują do pracy w administracji rządowej i samorządowej, jak również w prywatnych przedsiębiorstwach na stanowiskach administracyjnych w różnych działach. Student w toku tych studiów uzyskuje cenną wiedzę administracyjną i prawniczą, którą można wykorzystać w wielu sferach życia publicznego-politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Studenci poznają specyfikę pracy we współczesnej administracji publicznej, uczą się organizacji i zarządzania, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów czy aktów administracyjnych.

Studiuj Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSEI

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie prawa, administracji i nauk o polityce, jak również poznać praktyczne uwarunkowania funkcjonowania służb mundurowych i innych podmiotów kształtujących bezpieczeństwo. Szerokie możliwości zatrudnienia i zakres zdobytej wiedzy przemawiają zdecydowanie na korzyść podjęcia studiów na tym kierunku. Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne stały się popularne w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w którym istotna stała się rola odpowiednio przygotowanej kadry administracji publicznej. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od wielu lat inwestuje w podniesienie jakości studiów na tym kierunku, czego potwierdzeniem jest podpisywanie umów o współpracy np. z Komendami Policji w Lublinie co przekłada się na jakość przekazywanej wiedzy praktycznej i kontakt ze specjalistami już od początku studiów. Profil praktyczny studiów oznacza, że jest to kierunek zarówno dla kandydatów niemających styczności z branżą bezpieczeństwa, jak również dla aktywnych pracowników m.in. służb mundurowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

Studiuj Informatykę w WSEI

Informatyka to jedna z najszybciej zmieniających się branż. Razem z dynamizmem wzrasta również zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Rosną również ich zarobki. Informatyka to nauka, która ma charakter zarówno techniczny, jak i ścisły. Warto dodać, że jest to już od wielu lat najpopularniejszy kierunek studiów w grupie nauk technicznych. Powodem tego jest oprócz wysokich zarobków już podczas studiów możliwość realizowania własnych projektów i rozwijaniu się na wielu płaszczyznach z dziedziny informatyki. Jeżeli pasjonujesz się komputerami, technologią, programowaniem, kariera w IT to dobry pomysł na Twoją zawodową przyszłość.

Studiuj Transport w WSEI

Transport to branża przyszłości. Uczelnia współpracując ściśle z gospodarką swoimi działaniami wypełnia zapotrzebowanie pracodawców na najbardziej poszukiwanych absolwentów. Nowoczesne sposoby transportu, zaawansowana logistyka to rewolucja, z którą prędzej czy później zetknie się każdy z nas, a absolwent WSEI będzie na to przygotowany. Absolwent Transportu posiada wiedzę dotyczącą faktów oraz procesów toczących się w gospodarce i społeczeństwie z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i społecznych, jak również ma wiedzę z zakresu organizacji procesów transportowych. Po ukończeniu nauki student zna zakres planowania rozwoju transportu, projektowania lądowej infrastruktury transportu, eksploatacji środków transportu, modelowania procesów transportowych, organizacji i zarządzania transportem, logistyki, prawa transportowego, inżynierii ruchu drogowego, kolejowego, technik informacyjnych, ekonomiki transportu, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska w transporcie. Studia na kierunku Transport w WSEI kształcą specjalistów potrafiących wykorzystać nabyte kompetencje do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów o charakterze praktycznym dotyczących prognozowania i planowania rozwoju systemów transportowych, prognozowania i planowania zapotrzebowania na usługi transportowe, kształtowania infrastruktury i planowania sieci transportowych oraz organizowania ruchu, planowania procesów transportowych w systemach logistycznych, doboru technicznych środków transportowych i technologii przewozów do konkretnych zadań, automatyzacji i robotyzacji procesów w systemach transportowych; oceny oddziaływania wzajemnego środków transportu.

Studiuj Mechatronikę w WSEI

Mechatronika to bardzo nowoczesny kierunek studiów, który stanowi połączenie inżynierii mechanicznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służący projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Celem studiów jest uzyskanie innowacyjnej oraz specjalistycznej wiedzy, która zapewni im możliwie jak najlepsze dopasowanie swego przygotowania zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy i pozyskania zatrudnienia we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, poczynając od przemysłu maszynowego, przez elektroniczny na spożywczym kończąc. Mechatronika to idealna propozycja dla osób interesujących się nowymi technologiami. Przyda się również wyobraźnia przestrzenna, umiejętność myślenia analitycznego i zdolności techniczne. Jeżeli czujesz, że masz ścisły umysł i lubisz technologię znalazłeś dla siebie idealny kierunek studiów.

Studiuj Pedagogikę w WSEI

Pedagogika to zawód, który daje ogromną satysfakcję, ale również wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. To pedagog w dużej mierze kształtuje psychikę, wspiera i pomaga rozpoznawać zdolności, opiekuje się drugim człowiekiem czy uczestniczy w procesie resocjalizacji. Absolwent pedagogiki potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z różnych dziedzin; psychologii, socjologii, filozofii oraz łączyć ją z wiedzą pedagogiczną. Osoba chcąca studiować ten kierunek studiów powinna potrafić współpracować z drugim człowiekiem, być cierpliwa a jednocześnie konsekwentna w podejmowaniu i realizowaniu określonych działań. Współpraca z młodymi ludźmi, rodzicami, osobami starszymi wymaga bycia empatycznym, ale jednocześnie stanowczym w stosowaniu metod i szukaniu wspólnej drogi do osiągania sukcesów pedagogicznych.

Studiuj Pielęgniarstwo w WSEI

Niesienie pomocy drugiej osobie- tak w skrócie można opisać zawód pielęgniarki i pielęgniarza. Potrzeba pomagania i wielkie serce to konieczne cechy, jakie powinien posiadać kandydat starający się o pracę w tej profesji. Zawód pielęgniarki i pielęgniarza jest zawodem z przyszłością. Ciągły niedobór personelu szpitali i przychodni sprawia, że rośnie pozycja zawodowa pielęgniarek, również ich zarobki. Daje to całej grupie zawodowej motywację do dalszego kształcenia się, a pracodawców zachęca do oferowania coraz korzystniejszych warunków zatrudnienia i awansów. Dziś w tym zawodzie jest miejsce na osiągnięcia naukowe i karierę. Warto podkreślić, że kierunek Pielęgniarstwo wybiera coraz więcej mężczyzn. Nauka nowoczesnego pielęgniarstwa nie byłaby możliwa bez dobrze wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracującej, na co dzień w podmiotach leczniczych opieki zdrowotnej oraz zajęć w nowoczesnych laboratoriach. Dlatego też Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji stworzyła dedykowane tylko temu kierunkowi Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Studiuj Logistykę w WSEI

Studia logistyczne to jeden z technicznych kierunków kształcenia, który ściśle jest związany z przepływem materiałów, surowców w toku produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego. Osoba studiująca ten kierunek będzie poznawać specyfikę firm związaną z produkcją i dystrybucją towarów. Nauczy się wykorzystywać nowoczesne technologie do zarządzania logistyką i transportem, będzie uczyć się zarządzania i planowania działań dla zespołów. Logistyka to kierunek dla osób, które dobrze zarządzają swoim czasem, są skrupulatne i dokładne. Bardzo przydatna jest wyobraźnia przestrzenna i zdolności matematyczne. Cenny będzie zmysł menedżerski, umiejętności organizacyjne, umiejętności planowania, zdolność logicznego, matematycznego myślenia. Ma to później przełożenie w pracy, gdyż od tego w sporej mierze zależy funkcjonowanie firmy, co bezpośrednio przekłada się na jej zysk.

Studiuj Finanse i Rachunkowość w WSEI

Poznawanie praw rządzących finansami to cenna wiedza przydatna każdemu z nas. Jeżeli ciekawi Cię świat finansów, posiadasz umiejętności planowania, z przyjemnością i ciekawością chłoniesz wiedzę branżową ze świata finansowego to idealny kierunek dla ciebie. Studiując kierunek Finanse i Rachunkowość zyskujesz profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, która otwiera drogę do kariery w branży finansowej i bankowości. Oprócz nabywania umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstw, nauczysz się planować przychody, kontrolować koszty przedsiębiorstwa i dbać o jego płynność finansową. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą na własny rachunek. Studia dają także dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.

Studiuj Ekonomię w WSEI

Studia ekonomiczne to idealne rozwiązanie dla osób, które mają zacięcie do przedmiotów ścisłych i ciekawi ich świat finansów oraz gospodarki. Wśród obowiązkowych przedmiotów na studiach ekonomicznych znajdują się również zagadnienia z obszaru prawa oraz psychologii, dlatego jest to kierunek, na którym nauczysz się nie tylko świata finansów i przedmiotów związanych ściśle z ekonomią. Żeby stać się dobrym ekonomistą potrzebna będzie również ciekawość świata, chęć dokształcania się i bieżącej obserwacji zmian na rynku. Nagrodą za ten trud jest ciekawa praca i dobre perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów.

Piknik z okazji 20-lecia WSEI

Studenci, absolwenci, pracownicy oraz przyjaciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie bawili się wspólnie w sobotę 28 września na Pikniku Rodzinnym WSEI. Piknik był okazją do spotkania studentów, absolwentów, pracowników i wszystkich przyjaciół Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W programie oprócz występów artystycznych na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji. W specjalnych namiotach specjaliści WSEI przybliżali informacje o możliwościach Uczelni poprzez bezpłatne badania, diagnozy i pokazy. Były to m.in. innowacyjne metody leczenia trądziku, pomiar i ocena podstawowych parametrów życiowych i glikemii, jako element profilaktyki nadciśnienia tętniczego krwi i cukrzycy, pokazy pielęgnowania niemowlęcia czy kamery termowizyjnej i drukarki 3D. Na dzieci i dorosłych w każdym wieku czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci bawiły się w zamkach do skakania, brały udział w licznych konkursach i warsztatach m.in. z wykonywania maskotek i malowania buzi oraz w warsztatach kreatywnych „Woda i ziemia”. Na pikniku oprócz Władz Uczelni na czele z Panią Kanclerz Teresą Bogacką i Rektorem Prof. dr hab. Markiem Żmigrodzkim zjawili się m.in. Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek, czy Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.

W programie imprezy znalazły się koncerty zespołów m.in. „Jarzębina”, Zespołu Muzycznego WSEI i ALMS, Zespołu Muzycznego „500” oraz występ artystyczny Zespołu Cheerleaders ALMS. Gwiazdą pikniku, która kolorowym i dynamicznym koncertem przyciągnęła pod scenę tłumy ludzi była grupa „Brathanki”. Mając nadzieję na kolejne spotkania dziękujemy całej społeczności Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie za wspólnie spędzony czas.

Wystąpienie Inauguracyjne Teresy Bogackiej, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wystąpienie Inauguracyjne Teresy Bogackiej, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Skip to content