Samorząd studencki

Reprezentujemy studentów nie tylko przed władzami Uczelni, ale także poza nią, mając na uwadze zarówno instytucje zewnętrzne na terenie Lublina, Polski a nawet poza granicami Państwa.

Samorząd Studencki ma na swoim koncie sporo sukcesów i ważnych doświadczeń. Skład ciągle się poszerza i zmienia na lepsze. Organizowane są szkolenia i wyjazdy integracyjne. Dlatego też, jakość naszego reprezentowania całej rzeszy studentów Akademii WSEI, funkcjonowania zespołu oraz sposobu organizacji przedsięwzięć – z roku na rok podnosi się przechodząc na wyższy poziom. Dla Samorządu ważne są sprawy nie tylko dydaktyki i zakresu kształcenia, czy sprawy socjalno – bytowe. Również istotny jest indywidualny rozwój i jakość funkcjonowania studentów. Dlatego też przedstawiciele studentów wychodzą naprzeciw trudnościom wynikającym z codziennego życia akademickiego, aby wszystkie niedogodności były jak najmniej odczuwalne lub wedle możliwości – niwelowane.

Cele

  • Aktywizacja studentów
  • Kreowanie życia studenckiego
  • Popieranie ważnych i ciekawych inicjatyw (nie tylko studenckich)
  • Promowanie akcji charytatywnych i aktywny w nich udział
  • Rozwój kulturalny poprzez liczne inicjacje przedsięwzięć o takim charakterze
  • Współpraca z innymi uczelniami
  • Działalność prospołeczna

Dla nas liczy się dobro studiujących – a jako tzw. „ciało”, w skład, którego wchodzą wszyscy studenci, staramy się, aby atmosfera studiowania, przebywanie oraz uczestnictwo w życiu uczelnianym było możliwie jak najprzyjemniejsze i na jak najwyższym poziomie.
Samorząd Studencki Akademii WSEI pełni rolę sejmiku samorządowego, związku zawodowego studentów i animatora kultury studenckiej.

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Chętnie korzystamy z rad i pomocy. Działalność w Samorządzie Studentów Akademii WSEI to niepowtarzalna okazja do rozwoju pasji i zainteresowań, a także szansa zdobycia doświadczenia i nabycia praktycznych umiejętności, które są dziś tak bardzo pożądane przez pracodawców.

Jeżeli chcesz w czasie studiów aktywnie spędzić czas, czynnie brać udział w życiu uczelni, zdobyć doświadczenie, które pomoże Ci w przyszłości – zgłoś się!

rsswsei@gmail.com

Skip to content