KIERUNEK

Zarządzanie

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

3 lata / 6 semestrów

Uzyskany tytuł

Licencjat

Język studiów

Polski, Angielski

Lokalizacja

Lublin, Warszawa

O kierunku

Myślisz o założeniu własnej firmy? Chcesz być dobrym szefem, ale nie jesteś pewny, jakie kompetencje i umiejętności powinieneś posiadać? A może chciałbyś być menedżerem w dużej korporacji gdzie potrzebne jest odpowiednie wykształcenie, ale nie wiesz gdzie go zdobyć? Studia z zarządzania w Akademii WSEI rozwieją wszelkie wątpliwości i pomogą odpowiedzieć na te pytania.

Zarządzanie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. To kierunek dla ludzi kreatywnych i otwartych, którzy chcą osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich w prywatnych przedsiębiorstwach czy administracji państwowej.

Dlaczego warto studiować

 • studenci w procesie kształcenia realizują szereg przedmiotów o charakterze praktycznym;
 • program studiów jest stale monitorowany przez otoczenie Uczelni i dostosowywany do potrzeb pracodawców i rynku pracy;
 • zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowych oraz praktyków życia gospodarczego, którzy na co dzień zarządzają dużymi firmami;
 • nowoczesna baza dydaktyczna i infrastruktura zapewniają realizację zajęć na wysokim poziomie, zarówno w siedzibie Uczelni, jak i w formie zdalnej;
 • studenci mają możliwość praktycznej nauki biznesu i zarządzania przy wykorzystaniu symulacyjnych gier menedżerskich;
 • studenci w trakcie studiów odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 6 miesięcy;
 • w Uczelni organizowane są "Wykłady Mistrzów" prowadzone przez autorytety świata biznesu oraz cyklicznie warsztaty biznesowe, szkolenia i spotkania z podmiotami, które pomagają w otrzymaniu dofinansowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej;
 • Uczelnia współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o podpisane umowy, dzięki czemu pracodawcy współtworzą program studiów, dają wsparcie merytoryczne, zgłaszają swoje potrzeby i wymagania, co do przyszłych pracowników - daje to pewność, że nabyte kompetencje będą przydatne w pracy zawodowej;
 • dzięki współpracy z firmami studenci mają szansę na ciekawe praktyki, staże, pracę;
 • absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunkach Zarządzanie lub Administracja oraz na studiach podyplomowych lub studiach podyplomowych MBA w Lubelskiej Akademii WSEI.

Specjalności

Absolwent specjalności Zarządzanie w biznesie potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze praktycznym z zakresu zarządzania podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, a w szczególności wykonywać zadania takie jak:

 • opisywać, analizować i przewidywać przebieg zjawisk oraz procesów zachodzących w organizacjach społeczno-gospodarczych i ich otoczeniu;
 • zastosować odpowiednie metody i procedury właściwego wykonywania zadań w obrębie zasadniczych obszarów, funkcjonalnych, organizacji, typowych dla organizacji oraz wypełniania roli zawodowej w dziedzinie zarządzania;
 • sporządzać zestawienia, raporty, analizy i prognozy, służące podejmowaniu decyzji w kluczowych obszarach działalności organizacji.

Absolwent specjalności Zarządzanie w sporcie i rekreacji potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze praktycznym z zakresu zarządzania podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, zwłaszcza organizacjami sportowymi, a w szczególności potrafi wykonywać zadania takie jak:

 • opisywać, analizować i przewidywać przebieg zjawisk oraz procesów zachodzących w organizacjach społeczno-gospodarczych, w szczególności w organizacjach sportowych i ich otoczeniu;
 • zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania i podejmowania trafnych decyzji w różnych organizacjach w sektorze sportu;
 • opracować plan imprezy sportowej oraz dokonać analizy uwarunkowań wpływających na ich organizację i przebieg;
 • prowadzić działania marketingowe w sporcie oraz stosować narzędzia public relations w zarządzaniu organizacjami sportowymi,
 • kształtować relacje ze zróżnicowanymi interesariuszami organizacji sportowych.

Absolwent specjalności Zarządzanie logistyką w e-commerce potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze praktycznym z zakresu zarządzania logistyką w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, zwłaszcza w branży e-commerce, a w szczególności potrafi wykonywać zadania takie jak:

 • dokonywać analizy a następnie poprawiać efektywność procesów logistycznych pod kątem jakościowym, kosztowym i operacyjnym;
 • wykorzystywać rozwiązania e- logistyki i nowoczesnych technologii, w tym informatycznych, do optymalizacji procesów logistycznych, w tym procesów transportowych i magazynowych;
 • automatyzować i standaryzować procesy logistyczne oraz wykorzystywać podejście lean do zarządzania procesami logistycznymi;
 • oceniać pod względem kosztowym, jakościowym i operacyjnym funkcjonowanie łańcuchów dostaw;
 • dokonać optymalnego doboru środka transportu oraz zaplanować optymalną trasę przewozu na kierunku krajowym i międzynarodowym pod względem ekonomicznym i prawnym.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Zarządzanie I st. są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistycznych, analitycznych oraz na stanowiskach kierowniczych niższego i średniego szczebla zarządzania w organizacjach/podmiotach o różnej charakterystyce, wykonując zadania związane z zarządzaniem w obrębie podstawowych obszarów funkcjonalnych ich działania tj. sprzedaży, marketingu, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, produkcji i usług, a także są przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14400 zł4180 zł2200 zł460 zł
24600 zł4370 zł2300 zł480 zł
34600 zł4370 zł2300 zł480 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
24400 zł4180 zł2200 zł460 zł
34400 zł4180 zł2200 zł460 zł

Opłaty - Warszawa

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14600 zł4370 zł2300 zł480 zł
24600 zł4370 zł2300 zł480 zł
34600 zł4370 zł2300 zł480 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 500 zł dla kandydatów na studia Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Certyfikaty

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content