Galeria zdjęć

28 maja, 2024

Organizowane przez Radę Dzielnicy Wieniawa, KS Lublinianka, ALMS & ALO Lubelskiej Akademii WSEI oraz naszą Uczelnię wydarzenie pod hasłem „Muzyka – Nauka – Wypoczynek” przyciągnęła ponad 500 osób.

24 maja, 2024

Organizowana przez Lubelską Akademię WSEI II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna to inicjatywa zorientowana na podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie edukacji do mądrości jako wyzwania dla przyszłości.

17 maja, 2024

Konferencja stanowiła spotkanie przedstawicieli nauki, samorządowców i praktyków życia gospodarczego z Polski, Ukrainy i Bułgarii, którzy będą debatować nad trendami i wyzwaniami, które stoją przed przedsiębiorczością, bezpieczeństwem krajów.

Dodatkowo przy okazji konferencji nasza Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Shupyk National Healthcare Univeristy of Ukraine – uczelnią medyczną z Kijowa.

14 maja, 2024

14 maja w siedzibie Akademii WSEI  odbył się Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych i dedykowany w szczególności dla studentów Informatyki, Logistyki, Zarządzania i Ekonomii.
Wydarzenie organizowane było we współpracy z naszym partnerem Billennium, a wykład poprowadził Dyrektor Grzegorz Ławnik.

14 maja, 2024

W dniach 14-15 maja 2024 r. w siedzibie Akademii WSEI odbyła się XII konferencja z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki”. Wydarzenie to  jest tradycyjną, coroczną wymianą doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków zajmujących się działaniami na rzecz wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno w rozwoju jak i w radzeniu sobie z wyzwaniami rzeczywistości.

13 maja, 2024

W dniach 7-9.05.2024 r. Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej dr hab. Tomasz Wołowiec spotkał się z Rektorem Prof. José Ferreira Gomes oraz Prorektorem Prof. Alexandrą Nevas i pracownikami działu projektów University of Maia UMAIA w Portugalii.

24 kwietnia, 2024

4 kwietnia 2024 roku doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Lubelską Akademia WSEI a Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Umowę, w Warszawie, ze strony Akademii WSEI podpisał dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI, Prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej, natomiast ze strony AEH dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH, Rektor.

19 kwietnia, 2024

„Szkoła Innowacji” to projekt, prowadzony od 2013 r., mający na celu wyróżnianie szkół z województwa lubelskiego, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową, wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy.
Oficjalny tytuł Lidera Innowacji przyznany został w sześciu kategoriach.
„Szkoła – Lider Innowacji”
„Innowacyjna Inicjatywa”
„Dyrektor – Lider Innowacji”
„Nauczyciel – Lider Innowacji”
„Innowacyjna Biblioteka”
„Uczeń – Lider Innowacji”
„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”

17 kwietnia, 2024

17 kwietnia rozpoczęło się wydarzenie pt. „Nowoczesne trendy w logistyce kontraktowej Lublina i okolic – wyzwania i możliwości współpracy społeczności akademickiej, szkolnej i firm z branży logistycznej”. Jest to konferencja i warsztaty logistyczne organizowane przez Lubelską Akademię WSEI.
Inicjatorem wydarzenia jest Wydział Transportu i Informatyki, a realizacja odbywa się przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu Lublin Akademicki. Ponadto patronatu honorowego udzielili Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Pracodawcy Ziemi Lubelskiej.

5 kwietnia, 2024

Celem konferencji, która odbyła się 5 kwietnia w siedzibie Akademii WSEI, było pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa państwa. W wydarzeniu wzięli udzial m.in.: płk dr hab. Juliusz S. Tym, prof. Akademii Sztuki Wojennej; ppłk dr Wińczysław Jastrzębski, Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku; gen. bryg. Rafał Miernik, Dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej; płk Zbigniew Krzyszczuk, Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej; nadinsp. w st. sp. Dariusz Działo, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego; podinsp. dr Paweł Pochodyła, Zastępca Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

21 marca, 2024

XVII edycja Tragów Edukacyjnych w Lublinie (21-22 marca) była niepowtarzalną okazją do podjęcia decyzji w wyborze szkoły i kierunku studiów. W gronie ponad 100 placówek edukacyjnych, które prezentowały swoją ofertę, znalazła się również Lubelska Akademia WSEI, której pracownicy odpowiadali na pytania zainteresowanych oraz dzieli się informacjami dotyczącymi naszej Uczelni.

20 marca, 2024

20 marca w murach naszej Uczelni, po raz kolejny odbyło się Forum Eksportu organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie
Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej, a którego partnerem głównym była Akademia WSEI, co stanowi dowód uznania dla naszej aktywnej roli w promowaniu innowacyjności i rozwoju gospodarczego.

15 marca, 2024

15 i 16 marca uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2024, który odbył się w EXPO XXI Warszawa – Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym. Podczas wydarzenia maturzyści mieli okazję zapoznać się z ofertę edukacyjną naszej Uczelni, w tym Filii w Warszawie. Do dyspozycji zainteresowanych byli pracownicy Akademii WSEI, którzy dzieli się wiedzą o funkcjonowaniu Uczelni oraz specyfice kierunków.

8 marca, 2024

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim.

5 marca, 2024

Na jednym z największych wydarzeń poświęconym IT oraz nowoczesnym technologiom, skierowanym do uczniów, nasza Uczelnia prezentowała: pokaz latających pojazdów autonomicznych, działalności Koła Logistycznego Logi-Start oraz stanowisko e-sportowe.

2 marca, 2024

Prof. Leszek Balcerowicz z wykładem otwartym pt. „Ustroje a warunki życia w kraju”.

26 lutego, 2024

W dniach 26 luty – 1 marca odbyły się Dni otwarte Akademii WSEI. Wspaniale było spotkać się z przyszłymi studentami podczas naszych Dni Otwartych! Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili naszą uczelnię i poznali naszą ofertę edukacyjną. To był niezwykły czas pełen inspirujących rozmów, prezentacji i możliwości poznania naszych wykładowców i studentów.

7 lutego, 2024

Umowa o współpracy została podpisana 7 lutego w siedzibie Uczelni przez Prorektora ds. Rozwoju i Strategii Lubelskiej Akademii WSEI dr. Sylwestra Bogackiego i Dziekana Wydziału Transportu i Informatyki dr. inż. Artura Dmowskiego oraz Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Lublin Andrzeja Hawryluka i Wiceprezesa Marcina Kowalewskiego.

Jest to inicjatywa otwierająca przed nami nieograniczone możliwości wzajemnego rozwoju oraz kreowania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji i transportu.

5 stycznia, 2024

Umowa o współpracy została podpisana 5 stycznia w siedzibie Uczelni i niesie ze sobą realne korzyści dla obu stron i co za tym idzie – również dla studentów.

Skip to content