KIERUNEK

Logistyka

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

3,5 roku / 7 semestrów

Uzyskany tytuł

Inżynier

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Studia logistyczne to jeden z technicznych kierunków kształcenia, który ściśle jest związany z przepływem materiałów, surowców w toku produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego. Osoba studiująca ten kierunek będzie poznawać specyfikę firm związaną z produkcją i dystrybucją towarów. Nauczy się wykorzystywać nowoczesne technologie do zarządzania logistyką i transportem, będzie uczyć się zarządzania i planowania działań dla zespołów. Logistyka to kierunek dla osób, które dobrze zarządzają swoim czasem, są skrupulatne i dokładne. Bardzo przydatna jest wyobraźnia przestrzenna i zdolności matematyczne. Cenny będzie zmysł menedżerski, umiejętności organizacyjne, umiejętności planowania, zdolność logicznego, matematycznego myślenia. Ma to później przełożenie w pracy, gdyż od tego w sporej mierze zależy funkcjonowanie firmy, co bezpośrednio przekłada się na jej zysk.

Dlaczego warto studiować

Studenci i absolwenci logistyki w zaawansowanym stopniu posiąda wiedzę i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, (inżynieria lądowa geodezja i transport) oraz nauk społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości) stanowiącą podstawę do kształtowania specjalistycznych kompetencji istotnych z punktu widzenia realizacji różnorodnych zadań z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania logistycznego połączonego z analizą danych, metodami planowania i sterowania zaopatrzeniem w relacji z gospodarką magazynową - w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i globalnej.
Osoba te będą wykorzystać nabyte kompetencje do formułowania i rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów o charakterze praktycznym pojawiających się w pracy zawodowej, a w szczególności:

 • modelować procesy logistyczne;
 • ocenić, przeanalizować i zwiększyć efektywność procesów logistycznych pod kątem jakościowym, eksploatacyjnym, kosztowym oraz operacyjnym,
 • wykorzystywać rozwiązania e- logistyki i nowoczesnych technologii do optymalizacji procesów logistycznych,
 • wykorzystywać wybrane systemy informatyczne do doskonalenia procesów logistycznych;
 • dokonać wyboru i umiejętnie zastosować odpowiednie narzędzia w obszarze budowy i eksploatacji obiektów technicznych oraz doskonalenia procesów logistycznych;
 • ocenić strukturę kosztów w procesie magazynowym, produkcyjnym i transportowym;
 • wykorzystywać występujące systemy zarządzania jakością w tym podejście Lean do zarządzania procesami logistycznymi;
 • dokonać optymalnego doboru środka transportu oraz trasy przewozu na kierunku krajowym i międzynarodowym z wykorzystaniem systemów telematycznych;

Specjalności

Studia na specjalności „Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw ” przygotowują do pracy na samodzielnych stanowiskach w międzynarodowych oraz krajowych przedsiębiorstwach o profilu:

 • szeroko rozumianych usług logistycznych w tym branży TSL
 • produkcyjno-handlowym
 • korporacyjnym
 • firmach informatycznych i wdrożeniowych
 • jednostkach gospodarczych oraz administracyjnychStudia przygotowują specjalistów do pracy w obszarach:
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • koordynacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
 • zaopatrzenia
 • produkcji
 • dystrybucji i transportu
 • wdrażania rozwiązań informatycznych w łańcuchu dostaw
 • optymalizacji zapasów
 • optymalizacji i automatyzacji procesów magazynowych
 • kosztów w logistyce,
 • zarządzania magazynem
 • prowadzenia własnej działalności z obszaru usług logistycznych

Studia na specjalności „Logistyka w e-commerce” przygotowują do pracy na samodzielnych stanowiskach w międzynarodowych oraz krajowych przedsiębiorstwach o profilu:

 • dystrybucja i handel
 • outsourcing usług logistycznych
 • branża TSL oraz KEP.
 • branży e-commerce
 • firmach informatycznych i wdrożeniowych
 • będziesz przygotowany do prowadzenie własnej działalności w branży e-commerceStudia przygotowują specjalistów do pracy w obszarach:
 • logistyki magazynowej
 • obsługi klienta
 • usług transportowych
 • spedycji
 • dystrybucji i transportu
 • wdrażania rozwiązań informatycznych w e-commerce
 • optymalizacji zapasów
 • optymalizacji i automatyzacji procesów magazynowych
 • optymalizacji kosztów w logistyce,
 • prowadzenia własnej działalności z obszaru usług logistycznych

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w obszarach:

 • zarządzania łańcuchem dostaw;
 • koordynacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie;
 • zaopatrzenia;
 • produkcji;
 • dystrybucji i transportu;
 • wdrażania rozwiązań informatycznych w łańcuchu dostaw;
 • optymalizacji zapasów;
 • optymalizacji i automatyzacji procesów magazynowych;
 • kosztów w logistyce;
 • zarządzania magazynem;
 • prowadzenia własnej działalności z obszaru usług logistycznych;
 • logistyki magazynowej;
 • obsługi klienta;
 • usług transportowych;
 • spedycji;
 • wdrażania rozwiązań informatycznych w e-commerce;
 • optymalizacji kosztów w logistyce;
 • prowadzenia własnej działalności z obszaru usług logistycznych;

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14600 zł4370 zł2300 zł480 zł
24600 zł4370 zł2300 zł480 zł
34600 zł4370 zł2300 zł480 zł
42500 zł2500 zł5*520 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14400 zł4180 zł2200 zł460 zł
24400 zł4180 zł2200 zł460 zł
34400 zł4180 zł2200 zł460 zł
42500 zł2500 zł5*520 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów. .
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Certyfikaty

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content