Instytuty naukowe

Akademia WSEI na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki została zaliczona do grona najlepszych jednostek naukowo-badawczych w kraju. W ewaluacji, jakości działalności naukowej obejmującej okres 2017-2022 Uczelnia otrzymała kategorię naukową w dyscyplinach:

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

A

EKONOMIA I FINANSE

B+

PSYCHOLOGIA

B

NAUKI O ZDROWIU

C

Przyznane kategorie naukowe A oraz B+ we wspomnianych dyscyplinach, pozwoliły Uczelni niepublicznej uzyskać status Uczelni akademickiej, co stanowi kamień węgielny w działaniach naukowych instytucji i kształtuje na przyszłość kierunek osiągania nowych celów, które przyczyniają się do budowania przyjaznego „ekosystemu nauki”.

 

W bieżącym okresie ewaluacji 2022-2025, na mocy uchwały Senatu nr 8/2023/2024, Lubelska Akademia WSEI będzie poddawała ewaluacji
aż 7 dyscyplin naukowych:

  • Nauki o zarządzaniu i jakości
  • Nauki o polityce i administracji
  • Ekonomia i finanse
  • Informatyka techniczna i telekomunikacja
  • Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
  • Psychologia
  • Nauki o zdrowiu

Istotną rolę w tym procesie odgrywają INSTYTUTY NAUKOWE, jako jednostki naukowe odpowiedzialne za stymulowanie ciągłego doskonalenia, jakości badań naukowych w Uczelni. Instytuty stanowią przestrzeń do pracy naukowej dla ponad 120 pracowników badawczo-dydaktycznych.

Poznaj nasze jednostki badawcze

Skip to content