KIERUNEK

Administracja

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

3 lata / 6 semestrów

Uzyskany tytuł

Licencjat

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Studia na kierunku Administracja przygotowują do pracy w administracji rządowej i samorządowej, jak również w prywatnych przedsiębiorstwach na stanowiskach administracyjnych w różnych działach. Student w toku tych studiów uzyskuje cenną wiedzę administracyjną i prawniczą, którą można wykorzystać w wielu sferach życia publicznego -politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Studenci poznają specyfikę pracy we współczesnej administracji publicznej, uczą się organizacji i zarządzania, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów czy aktów administracyjnych.

Dlaczego warto studiować Administrację w Lubelskiej Akademii WSEI

 • możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach i lokalnych rynkach pracy m.in.: w administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych itp.
 • ciekawe staże i praktyki w administracji publicznej i przedsiębiorstwach, co pozwala poznać przyszły zawód na wczesnym etapie studiów
 • możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności interpretowania przepisów prawnych
 • program studiów umożliwia zdobycie atrakcyjnego wykształcenia, co podnosi konkurencyjność na rynku pracy
 • dyplom na kierunku Administracja jest uznawany we wszystkich krajach UE i nie wymaga nostryfikacji
 • praktyczny program studiów dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy
 • na studiach I stopnia studenci nie piszą tradycyjnej pracy licencjackiej, natomiast opracowują w formie projektu rozwiązanie wybranego problemu w zakładzie pracy, który prezentują podczas egzaminu licencjackiego oraz odpowiadają na pytania związane ze zrealizowanym programem studiów
 • kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświadczenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów potwierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubieganie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)
 • absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w Lubelskiej Akademii WSEI na kierunkach: Administracja II st., Ekonomia II st., Zarządzanie II st.
 • możliwość nauki w nowoczesnych laboratoriach - Laboratorium Cyberbezpieczeństwa; Wirtualnych laboratoriach informatycznych – oprogramowanie Symfonia oraz Laboratoria systemów audiowizualnych i technologii multimedialnych
 • zajęcia prowadzone przez przedstawicieli pracodawców i praktyków w obszarach dotyczących tematyki zajęć;
 • realizacja zajęć, w tym metody uczenia i weryfikacja efektów uczenia się w systemie modułowym;
 • umożliwienie zdobycia kompetencji zarówno osobom nieposiadającym doświadczenia w pracy na stanowiskach administracyjnych, jak i osobom pracującym, które chcą rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne;
 • położenie dużego nacisku na rozwój kompetencji intelektualnych i praktycznych

Specjalności

Absolwenci specjalności „Administracja publiczna” zdobywają poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje zakresie administracji ze szczególnym uwzględnieniem:

 • działania i współdziałania podmiotów administracji publicznej i samorządowej
 • potrafią rozwiązywać problemy związane z ustrojem i funkcjonowaniem jednostek administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego również w aspekcie finansowym
 • Zdobywa umiejętności pozwalające swobodnie poruszać się w problematyce administracji publicznej i samorządowej, dzięki czemu jest wartościowym kandydatem na stanowiska w administracji publicznej w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci specjalności „E-administracja” zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie administracji ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zmian zachodzących w podmiotach administracji publicznej związanych z informatyzacją i wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych
 • uwarunkowań prawnych i procedur wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem narzędzi e-administracji
 • funkcjonowania narzędzi e-administracji w praktyce
 • portali internetowych służących jako narzędzia e-administracji i jako baza wiedzy dla urzędników, przedsiębiorców i innych osób zainteresowanych
 • elektronicznego podpisywania dokumentów
 • bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach/firmach o różnym profilu działalności, jako:

 • urzędnik w jednostkach administracji publicznej (w tym na stanowiskach kierowniczych);
 • pracownik cywilny i funkcjonariusz służb;
 • pracownik organizacji pozarządowych;
 • prywatny przedsiębiorca.

 

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku administracja to urzędy administracji centralnej, terenowej i samorządowej; działy administracyjne sądów i prokuratury; organy podatkowe; służby mundurowe, ze szczególnym uwzględnieniem działów administracyjnych; stanowiska i działy administracyjne przedsiębiorstw, instytucje pozarządowe . Poprzez dobór odpowiednich treści kształcenia, m.in. wprowadzenie modułów do wyboru „Przedsiębiorczość” i „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, absolwenci są też przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
24000 zł3800 zł2000 zł420 zł
34000 zł3800 zł2000 zł420 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
24000 zł3800 zł2000 zł420 zł
34000 zł3800 zł2000 zł420 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content