Jakość kształcenia

Jakość kształcenia jest zazwyczaj pojmowana jako:

  • wyjątkowość lub doskonałość,
  • perfekcja, zgodność – niewystępowanie usterek,
  • sprawność, skuteczność w osiągnięciu celu,
  • transformacja, umiejętność dostosowania się do zmieniających się wymagań i potrzeb,
  • satysfakcja studenta.

Doskonalenie jakości kształcenia w Lubelskiej Akademii WSEI to skoncentrowane na studentach i potrzebach otoczenia procesy:

  • zapewniające realizację ustawowych zadań Uczelni, w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych,
  • zapewniające realizację misji i strategii Uczelni,
  • zmierzające do usprawnienia działań i podniesienia wartości kształcenia,
  • zmierzające do podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni wobec innych szkół wyższych.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Lubelskiej Akademii WSEI dostosowany jest zarówno do wymagań zewnętrznych, określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i wewnętrznych uregulowań Uczelni, uwzględniających jej specyfikę.

Strona internetowa Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia – PRZEJDŹ TUTAJ

Skip to content