KIERUNEK

Pielęgniarstwo

Studia II stopnia

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

Forma studiowania

Studia stacjonarne

Czas kształcenia

2 lata / 4 semestry

Uzyskany tytuł

Magister

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Zawód pielęgniarki i pielęgniarza jest zawodem z przyszłością. Ciągły niedobór personelu szpitali i przychodni sprawia, że rośnie pozycja zawodowa pielęgniarek, również ich zarobki. Daje to całej grupie zawodowej motywację do dalszego kształcenia się, a pracodawców zachęca do oferowania coraz korzystniejszych warunków zatrudnienia i awansów. Jednym ze znaczących czynników wpływających na awans zawodowy jest zdobywanie wyższego wykształcenia.

Dlaczego warto studiować

Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że w Polsce zawód pielęgniarki jest atrakcyjny. Decydują o tym nie tylko rosnące zarobki, ale także szerokie możliwości rozwoju, także naukowego. Daje to całej grupie obecnych oraz przyszłych pielęgniarek motywację do dalszego kształcenia, a pracodawców zachęca do oferowania coraz korzystniejszych warunków zatrudnienia. Zdobycie wyższego wykształcenia staje się kluczowym determinantem awansu zawodowego pielęgniarek. Studia II stopnia w Lubelskiej Akademii WSEI to idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które chcą kontynuować swój rozwój, poszerzyć swoją wiedzę, a także myślą o karierze naukowej. Kluczem do Twojego sukcesu jest również nasza kadra, która posiada doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje praktyczne i naukowe. Nasi wykładowcy wykorzystują w swojej pracy różnorodne metody nauczania, które zorientowane są na studenta. Z pewnością można powiedzieć, że na II stopniu pielęgniarstwa w Lubelskiej Akademii WSEI uczenie się dominuje nad tradycyjnie rozumianym nauczaniem. Za główny cel stawiamy sobie przygotowanie studentów do współpracy z interdyscyplinarnym zespołem na rzecz zdrowia pacjenta oraz pracy na rzecz rozwoju nauki jaką jest pielęgniarstwo. Program studiów na kierunku pielęgniarstwo przygotowany został wg obowiązujących standardów kształcenia.

Nauka na studiach magisterskich z zakresu pielęgniarstwa to również zajęcia w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, które Uczelnia posiada. To dedykowane tylko temu kierunkowi kompleksowo wyposażone laboratorium pozwala na najwyższą jakoś studiów II stopnia. Nasi studenci chętnie korzystają z Centrum także poprzez udział w Studenckim Kole Naukowym.

Studia magisterskie z zakresu pielęgniarstwa na Lubelskiej Akademiii WSEI to bardzo dobra inwestycja w optymalnie wykorzystany czas, który planujesz przeznaczyć na kształcenie.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia

Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów na kierunku pielęgniarstwo I stopnia.

Kandydaci na studia muszą dostarczyć:

 • skan dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.);
 • skan suplementu (część B dyplomu) / indeks
 • fotografia legitymacyjna (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej.

Perspektywy zawodowe

 • Jednostki systemu ratownictwa medycznego
 • Ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej
 • Placówki nauczania i wychowania
 • Podmioty lecznicze
 • Sanatoria
 • Szpitale
 • Uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze
 • Zakłady opiekuńcze-lecznicze
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
16500 zł6175 zł3250 zł670 zł
26500 zł6175 zł3250 zł670 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
16000 zł5700 zł3000 zł620 zł
26400 zł6080 zł3200 zł660 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 500 zł dla kandydatów na studia  Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Certyfikaty

Udostępnij:

Skip to content