Finanse i Rachunkowość

KIERUNEK

Finanse i Rachunkowość

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

3 lata / 6 semestrów

Uzyskany tytuł

Licencjat

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Poznawanie praw rządzących finansami to cenna wiedza przydatna każdemu z nas. Jeżeli ciekawi Cię świat finansów, posiadasz umiejętności planowania, z przyjemnością i ciekawością chłoniesz wiedzę branżową ze świata finansowego to idealny kierunek dla ciebie.

Studiując kierunek Finanse i Rachunkowość zyskujesz profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, która otwiera drogę do kariery w branży finansowej i bankowości.
Oprócz nabywania umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstw, nauczysz się planować przychody, kontrolować koszty przedsiębiorstwa i dbać o jego płynność finansową. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą na własny rachunek. Studia dają także dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.

Dlaczego warto studiować

 • Finanse i rachunkowość znajduje się na liście najpopularniejszych kierunków ostatnich lat - szeroki wachlarz możliwości rozwoju zawodowego;
 • Studenci w procesie kształcenia realizują szereg przedmiotów o charakterze praktycznym;
 • Program studiów jest stale monitorowany przez otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni i dostosowywany do potrzeb pracodawców i rynku pracy;
 • Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowych oraz praktyków w zakresie finansów i rachunkowości, którzy na co dzień prowadzą biura rachunkowe;
 • Nowoczesna baza dydaktyczna i infrastruktura zapewniają realizację zajęć na wysokim poziomie, zarówno w siedzibie Uczelni, jak i w formie zdalnej;
 • Dyplom na kierunku Finanse i Rachunkowość jest uznawany we wszystkich krajach UE i nie wymaga nostryfikacji;
 • Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki: I st. – 6 miesięcy;
 • Praktyczny program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy i prowadzi do wielu możliwości zawodowych, pozwala na swobodne poruszanie się po świecie finansów;
 • Możliwość studiowania w ramach programu ERASMUS+;
 • Kształcenie zorientowane jest na praktykę;
 • Współpracujemy z wieloma bankami i znaczącymi firmami w regionie, co bezpośrednio wpływa na jakość i aktualność przekazywanej wiedzy;
 • Nauka przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. Symfonia - oprogramowanie do zarządzania firmą dla małych i średnich przedsiębiorstw, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych oraz symulacyjnych gier - praktyczna nauka biznesu i zarządzania;
 • w Uczelni organizowane są "Wykłady Mistrzów" prowadzone przez autorytety świata biznesu oraz cyklicznie warsztaty biznesowe, szkolenia i spotkania z podmiotami, które pomagają w otrzymaniu dofinansowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej;
 • dzięki współpracy z firmami studenci mają szansę na ciekawe praktyki, staże, pracę;
 • absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie lub Administracja oraz na studiach podyplomowych lub studiach podyplomowych MBA w Lubelskiej Akademii WSEI.

Specjalności

Specjalność ma na celu kształcenie osób z rozległą i głęboką wiedzą odnoszącą się do systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa oraz posiadających umiejętności i kompetencje pozwalające na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Na wyborze tej specjalności zaważyło przekonanie o kluczowej roli zagadnień finansowo-księgowych w ekonomice przedsiębiorstwa, zwłaszcza dziś, kiedy dyrektora finansowego uważa się za drugą pod względem rangi osobę w przedsiębiorstwie. Sprawy finansowe są tak naprawdę uniwersalne: bez względu na charakter prowadzonej działalności (produkcja, usługi, handel), zawsze ma ona wymiar finansowy. Oznacza to, że popyt na specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości na rynku pracy nie ma koniunkturalnego charakteru, lecz jest zjawiskiem trwałym. Pomimo wyraźnego sprofilowania, program specjalności „Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych”– jak i całego kierunku „Finanse i rachunkowość” – został opracowany tak, by w jak największym stopniu uczynić go interdyscyplinarnym. Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia zróżnicowanych wymagań, jakie stawia się dziś przed specjalistami w zakresie finansów przedsiębiorstw. Oznacza to, że oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji standardowo przekazywanych w ramach studiów zorientowanych finansowo (np. wycena instrumentów finansowych, pozyskiwanie kapitału, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych), absolwent kierunku „Finanse i rachunkowość” w WSEI będzie sprawnie łączył je z podstawową wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami z dziedzin pokrewnych (np. relacje inwestorskie, projektowanie systemów pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa, konstruowanie programów motywacyjnego wynagradzania).

Program specjalności pozwala na zdobycie dwojakiego rodzaju umiejętności i kompetencji – finansowych i zarządczych. Współczesny system podatkowy jest bardzo skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. Powoduje to duże zapotrzebowanie na specjalistów swobodnie poruszających się w świecie podatków, ale także rachunkowości podatkowej i zarządczej. Sprawna i efektywna optymalizacja podatkowa – wzmocniona wiedzą z zakresu rachunkowości – prowadząca do minimalizacji obciążeń oraz ograniczenia ryzyka, przynosi realne korzyści każdemu przedsiębiorstwu. Zarządzanie podatkami, zwane często optymalizacją podatkową jest świadomym i zgodnym z prawem zachowaniem, którego celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. Można przyjąć, że zarządzanie podatkami polega na podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych z uwzględnieniem strategicznych celów przedsiębiorstwa w zakresie kontynuacji działalności, kształtowania reputacji, oraz minimalizacji obciążeń podatkowych. Coraz częściej przedsiębiorcy oczekują jednak od księgowych, że będą jednocześnie w stanie doradzić im np. w zakresie optymalizacji podatkowej.
Program studiów przygotowuje do przystąpienia do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość I st. są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistycznych, analitycznych oraz na stanowiskach kierowniczych niższego i średniego szczebla przede wszystkim w obszarach:

 • Audytów
 • Podatków
 • Biznesu
 • Controllingu
 • Doradztwa/Konsultingi
 • Rewizji finansowej
 • Ubezpieczeń
 • UsługPotencjalne miejsca pracy to:
 • Banki
 • Biura rachunkowe
 • Centra badawcze
 • Instytucje finansowe
 • Instytucje rządowe
 • Księgowość
 • Organizacje pozarządowe
 • Służba cywilna
 • Stanowiska kierownicze małych zespołów pracowników
 • Urzędy i izby skarbowe
 • Własna działalność gospodarcza

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14500 zł4275 zł2250 zł470 zł
24500 zł4275 zł2250 zł470 zł
34500 zł4275 zł2250 zł470 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14300 zł4085 zł2150 zł450 zł
24300 zł4085 zł2150 zł450 zł
34300 zł4085 zł2150 zł450 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content