Wolontariat studencki

Misją każdego Wolontariatu jest pomoc drugiemu człowiekowi dlatego i my znaleźliśmy kawałek świata, w którym są ludzie potrzebujący uśmiechu, ciepła, zaufania i wsparcia.

Wolontariat Studentów Psychologii Akademii WSEI jest organizacją studencką, która powstała w 2011 roku.

Nasz Wolontariat posiada porozumienie z placówkami, w których wolontariusze służą pomocą podopiecznym i ich opiekunom. Wolontariusze włączają się również w szereg akcji ogólnych takich jak:

  • Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
  • Lubelski Marsz Solidarności Międzypokoleniowej.

Wybrane placówki, w których pracują nasi wolontariusze:

  • Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej

  • Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie

  • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Lublinie

  • Świetlica Kowalska 3 w Lublinie

  • Świetlica socjoterapeutyczna przy parafii ks. Sercanów ul. Radzyńska w Lublinie

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa. Za swoją pracę Wolontariusze zyskują coś znacznie cenniejszego niż pieniądze. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje wiele korzyści niematerialnych takich jak: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, doświadczenie oraz przyjaźnie na całe życie.

Kontakt

Masz chęć niesienia pomocy potrzebującym ?
Jesteś aktywny i zaangażowany?
Chcesz rozwijać swoje umiejętności i zdobywać cenne doświadczenie ?
Wolontariat to idealne miejsce by się spełniać!
Czekamy właśnie na Ciebie ! 

Opiekun wolontariatu: dr Grzegorz Kata

Koordynator wolontariatu: Kinga Michałowska

Email: michalowska.kin@o2.pl
Facebook: https://www.facebook.com/WolontariatWSEI

Wolontariat Studentów Psychologii Akademii WSEI
Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

Skip to content