KIERUNEK

Informatyka

Studia II stopnia

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

2 lata / 4 semestry

Uzyskany tytuł

Magister

Język studiów

Polski, Angielski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Informatyka to jedna z najszybciej zmieniających się branż. Razem z dynamizmem wzrasta również zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Rosną również ich zarobki. Informatyka to nauka, która ma charakter zarówno techniczny, jak i ścisły. Warto dodać, że jest to już od wielu lat najpopularniejszy kierunek studiów w grupie nauk technicznych. Powodem tego jest oprócz wysokich zarobków już podczas studiów możliwość realizowania własnych projektów i rozwijaniu się na wielu płaszczyznach z dziedziny informatyki. Studenci informatyki II stopnia to osoby które bardzo często pracują już w swoim zawodzie od wielu lat. Jest to spowodowane dużym zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny, a także na różne branże, w których zatrudnienie absolwenta informatyki jest niezbędne. Ukończenie II stopnia tego kierunku oprócz poszerzenia wiedzy przez naukę min. w najnowocześniejszym laboratorium cyberbezpieczeństwa pozwoli na zwiększenie swoich zarobków i możliwość kolejnych awansów zawodowych, a ciekawe i nowoczesne specjalności pozwolą na wyróżnienie się na rynku pracy.

Dlaczego warto studiować

Studia na kierunku Informatyka II stopnia mają charakter interdyscyplinarny, a proces kształcenia został zaplanowany na 4 semestry, tak aby zapewnić studentom zdobycie dogłębnej i szerokiej wiedzy w zakresie informatyki stosowanej w systemach bezpieczeństwa, zarządzania, administracji i w rozwiązywaniu problemów społecznych. W przygotowaniu koncepcji kształcenia brali udział zarówno interesariusze zewnętrzni, jak i wewnętrzni. Przy jej opracowywaniu uwzględniono opinie przedstawicieli: wykładowców akademickich, pracodawców, przedstawicieli firm informatycznych, studentów, absolwentów oraz menedżerów. Program studiów uzupełniony jest o praktyki zawodowe podczas których studenci mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie studiów, a także pracy w grupie oraz wzmocnienia umiejętności komunikacji interpersonalnej. Studenci mają również dostęp do wysoko specjalistycznych laboratoriów informatyki stosowanej w tym unikalnego w skali kraju laboratorium cyberbezpieczeństwa.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia

Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia (posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny).

Kandydaci na studia muszą dostarczyć:

 • skan dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.);
 • skan suplementu (część B dyplomu) / indeks
 • fotografia legitymacyjna (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej.

Specjalności

W ramach specjalności Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi zostaje przekazana studentom zaawansowana wiedza z zakresu projektowania, wdrażania i eksploatacji sieciowych systemów operacyjnych, konfiguracji sieci komputerowych, jak również zarządzania nimi, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych (przechowywania, szyfrowania i transmisji), niezawodności aplikacji i systemów, cyberbezpieczeństwa i audytu systemów teleinformatycznych, wykrywania cyberzagrożeń i zapobiegania cyberatakom. Przykładowe moduły realizowane na specjalności:
•Bezpieczeństwo i audyt systemów teleinformatycznych;
•Administracja i bezpieczeństwo systemów operacyjnych;
•Zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
•Informatyka kryminalistyczna.

W ramach specjalności Programowanie i analiza danych zostaje studentowi przekazana zaawansowana wiedza z zakresu projektowania, programowania i wdrażania oprogramowania dla firm ze szczególnym uwzględnieniem znajomości jego cyklu produkcji i utrzymania. Studia przygotowują absolwentów do projektowania systemów informatycznych, programowania aplikacji rozproszonych, a w szczególności aplikacji WWW czy programów mobilnych. Student będzie dodatkowo potrafił budować funkcjonalności zintegrowanych systemów zarządzania, systemów B2B, B2C oraz Business Intelligence, analizować i przetwarzać informacje wykorzystując zaawansowane rozwiązania baz danych, metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego z wykorzystaniem języka Python. Przykładowe moduły realizowane na specjalności:
• Programowanie systemów webowych;
• Programowanie aplikacji w języku Python;
• Aplikacje baz danych;
• Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

Z kolei w ramach specjalności Technologie cyfrowe w biznesie zostaje studentowi przekazana zaawansowana wiedza z zakresu zastosowania współczesnych technologii cyfrowych w biznesie. Studia przygotowują absolwentów do wdrażania i użytkowania systemów informatycznych z grupy ERP, zarządzania relacjami z klientem przy wykorzystaniu aplikacji komputerowych, zastosowania technik wirtualizacji, prowadzenia współczesnego biznesu w oparciu o technologie internetowe w tym social media, e-marketing. Przykładowe moduły realizowane na specjalności:
•Zarządzanie relacjami z klientem – systemy CRM;
•Grafika biznesowa;
•E-marketing i social media;
•Technologie internetowe w biznesie elektronicznym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent w zależności od studiowanej specjalności jest wyposażony w atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje i umiejętności pozwalające na podjęcie i wykonywanie interesujących zawodów, jako:

 • projektant systemów bezpieczeństwa,
 • specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • inspektor ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • audytor IT,
 • kierownik działu informatyki,
 • specjalista ds. wirtualizacji i chmur obliczeniowych,
 • administrator sieci komputerowych i systemów informatycznych,
 • programista/tester systemów informatycznych,
 • administrator systemów bazodanowych,
 • analityk danych.

Jest on jednocześnie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach/ jednostkach o różnym profilu działania, a w szczególności w:

 • firmach informatycznych i u operatorów sieci telekomunikacyjnych,
 • administracji państwowej,
 • instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • firmach zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania aplikacyjnego,
 • firmach działających w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
15000 zł4750 zł2500 zł520 zł
25000 zł4750 zł2500 zł520 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
15000 zł4750 zł2500 zł520 zł
25000 zł4750 zł2500 zł520 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów. .
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Certyfikaty

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content