Akademia WSEI w swojej ofercie wsparcia finansowego studentów posiada szereg możliwości, z których studenci mogą korzystać już od pierwszego roku studiów.

BONIFIKATA ZA JEDNORAZOWĄ PŁATNOŚĆ

Studenci, którzy zadeklarowali jednorazową płatność czesnego za cały rok akademicki otrzymują 5% bonifikaty od kwoty czesnego.

BONIFIKATA DLA ZAKŁADÓW PRACY

W przypadku skierowania na studia co najmniej 5 pracowników przez jednego Pracodawcę studenci otrzymują bonifikatę w wysokości 15% kwoty czesnego w danym roku akademickim.

ULGA DLA ABSOLWENTÓW AKADEMII WSEI

Wszyscy Absolwenci Akademii WSEI studiów I-go stopnia, którzy kontynuują naukę na studiach II-go stopnia w WSEI w roku akademickim 2023/2024, otrzymują ulgę w wysokości 10% od określonej kwoty czesnego obejmującą okres pierwszego roku studiów II-go stopnia.

ZAPOMOGI LOSOWE

Poza wsparciem w postaci stypendium, przyznawane są również zapomogi. Mogą się o nie ubiegać studenci, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej.

ZNIŻKA RODZINNA

Zniżka do -20% w czesnym dla członka rodziny podejmującego studia w Akademii WSEI a spokrewnionego ze studentem naszej Uczelni.

SPOSOBY NA OBNIŻENIE CZESNEGO

  • Zniżki dla absolwentów Akademii WSEI kontynuujących naukę na studiach II stopnia lub podyplomowych.
  • Zniżka na studia podyplomowe w ofercie Dwa dyplomy w dwa lata.
  • Płatne staże lub praktyki zdobyte dzięki wsparciu Biura Karier.
  • Materiały on-line zmniejszają wydatki na xero.
Skip to content