KIERUNEK

Ekonomia

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

3 lata / 6 semestrów

Uzyskany tytuł

Licencjat

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Studia ekonomiczne to idealne rozwiązanie dla osób, które mają zacięcie do przedmiotów ścisłych i ciekawi ich świat finansów oraz gospodarki. Wśród obowiązkowych przedmiotów na studiach ekonomicznych znajdują się również zagadnienia z obszaru prawa oraz psychologii, dlatego jest to kierunek, na którym nauczysz się nie tylko świata finansów i przedmiotów związanych ściśle z ekonomią. Żeby stać się dobrym ekonomistą potrzebna będzie również ciekawość świata, chęć dokształcania się i bieżącej obserwacji zmian na rynku. Nagrodą za ten trud jest ciekawa praca i dobre perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów.

Dlaczego warto studiować

 • Ekonomia w Lubelskiej Akademii WSEI to kierunek z ponad 20-letnią tradycją;
 • Dyplom na kierunku Ekonomia jest uznawany we wszystkich krajach UE i nie wymaga nostryfikacji;
 • Studenci poznają rynek pracy i mogą znaleźć zatrudnienie już w trakcie studiów dzięki 6-miesięcznym praktykom zawodowym;
 • Możliwość studiowania w ramach programu ERASMUS+;
 • Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświadczenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów potwierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubieganie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe);
 • Na studiach I stopnia studenci nie piszą tradycyjnej pracy licencjackiej, natomiast opracowują w formie projektu rozwiązanie wybranego problemu w zakładzie pracy, który prezentują podczas egzaminu licencjackiego oraz odpowiadają na pytania związane ze zrealizowanym programem studiów;
 • Nauka przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np., Symfonia - oprogramowanie do zarządzania firmą dla małych i średnich przedsiębiorstw, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych oraz symulacyjnych gier menedżerskich praktyczna nauka biznesu i zarządzania;
 • Programy studiów są dostosowywane do zmieniających się warunków na rynku pracy (wiedza na najwyższym poziomie);
 • Studia nakierowane są na zdobycie przez studentów zarówno wiedzy z zakresu ekonomii, jak również praktycznych umiejętności i kompetencji;
 • Studenci nauczą się jak funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i nabędą też umiejętności niezbędne do własnego rozwoju oraz sprawnego poruszania się w świecie biznesu;
 • Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w Lubelskiej Akademii WSEI na kierunkach: Administracja II st., Ekonomia II st., Zarządzanie II st.;

Specjalności

Absolwent tej specjalności potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze praktycznym z zakresu ekonomii, a w szczególności wykonywać zadania takie jak:

 • opisywać procesy i zjawiska ekonomiczno-społeczne;
 • analizować jednostkowe zjawiska gospodarcze;
 • wskazywać przyczyny i skutki podejmowanych przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe decyzji ekonomicznych;
 • oceniać racjonalność wyborów dokonywanych przez konsumentów, podmioty gospodarcze i państwo;
 • sporządzać zestawienia, raporty, analizy i prognozy, służące podejmowaniu decyzji w obszarach działalności gospodarczej;
 • uczestniczyć w realizacji projektów ekonomicznych;
 • stosować odpowiednie metody i narzędzia gromadzenia i przetwarzania danych do opisu i zrozumienia zjawisk ekonomicznych, w tym techniki ICT.

Absolwent tej specjalności potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze praktycznym z zakresu ekonomii i rynku pracy, a w szczególności wykonywać zadania takie jak:

 • opisywanie procesów i zjawisk ekonomiczno-społecznych;
 • interpretowanie zjawisk społecznych, a także wskazywanie głównych gospodarczych oraz społeczno-demograficznych uwarunkowań problemów społecznych;
 • prowadzanie badań społecznych;
 • planowanie kariery zawodowej;
 • poszukiwanie optymalnych rozwiązań na rynku pracy;
 • ocenianie racjonalności wyborów ekonomicznych dokonywanych przez konsumentów, podmioty gospodarcze i państwo;
 • wykorzystywanie nowoczesnych metod analitycznych oraz systemów IT;
 • kierowanie pracą zespołu i współdziałanie w zespole.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności "Ekonomika przedsiębiorstw" są przygotowani do pracy na stanowiskach analitycznych i specjalistycznych w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
 • instytucjach doradczych, m.in. jako menadżer zespołów sprzedażowych, specjalista ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy, doradca klienta.

 

Absolwenci specjalności "Rynek pracy i polityka społeczna" są przygotowani do pracy m.in. jako:

 • specjaliści w urzędach pracy, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w fundacjach i stowarzyszeniach, w agencjach pośrednictwa pracy, ośrodkach opinii publicznej, działach HR oraz w branży doradztwa zawodowego.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
24000 zł3800 zł2000 zł420 zł
34000 zł3800 zł2000 zł420 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
24000 zł3800 zł2000 zł420 zł
34000 zł3800 zł2000 zł420 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content