Dwa dyplomy w dwa lata

Otrzymaj dyplom magistra i podyplomowy jednocześnie. Skorzystaj z unikalnej możliwości podwójnego uznania swoich osiągnięć!

Jednoczesne uzyskanie dyplomu magistra na wybranym kierunku Akademii WSEI oraz świadectwo ukończenia wybranych studiów podyplomowych WSEI, to istotny wyróżnik absolwentów na rynku pracy. To uzupełnienie wiedzy teoretycznej, wiedzą praktyczną.

W ofercie w roku akademickim 2024/2025

Administracja IIº

ze studiami podyplomowymi on-line

RODO w E-administracji i biznesie

Opłata standardowa

 • Studia niestacjonarne na kierunku Administracja IIº 8,400 PLN
 • Studia podyplomowe 4,100 PLN
 • Łącznie 12,500 PLN

Opłata w ramach dwóch dyplomów

 • Studia niestacjonarne na kierunku Administracja IIº 8,400 PLN
 • Studia podyplomowe 1,800 PLN

  (4 raty po 450 zł w ciągu 2 lat)

 • Łącznie 10.200 PLN
 • Oszczędzasz 2,300 PLN

Zdobycie kwalifikacji zawodowych inspektora ochrony danych (IOD), a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

Ekonomia IIº

ze studiami podyplomowymi

Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji

Opłata standardowa

 • Studia niestacjonarne na kierunku Ekonomia IIº 8,000 PLN
 • Studia podyplomowe 3,900 PLN
 • Łącznie 11,900 PLN
 • Opłata niezależna za certyfikat 500 PLN

Opłata w ramach dwóch dyplomów

 • Studia niestacjonarne na kierunku Ekonomia IIº 8,000 PLN
 • Studia podyplomowe 1,900 PLN

  (4 raty po 475 zł w ciągu dwóch lat)

 • Łącznie 9,900 PLN
 • Oszczędzasz 2,000 PLN

Absolwenci studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji” na podstawie dyplomu wydawanego przez Lubelską Akademię WSEI nabywają ustawowe uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.).

Ekonomia IIº

ze studiami podyplomowymi

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Opłata standardowa

 • Studia niestacjonarne na kierunku Ekonomia IIº 8,000 PLN
 • Studia podyplomowe 3,700 PLN
 • Łącznie 11.700 PLN

Opłata w ramach dwóch dyplomów

 • Studia niestacjonarne na kierunku Ekonomia IIº 8,000 PLN
 • Studia podyplomowe 1,800 PLN

  (4 raty po 450 zł w ciągu dwóch lat)

 • Łącznie 9,800 PLN
 • Oszczędzasz 1,900 PLN

Absolwenci studiów podyplomowych „Rachunkowość i Finanse” na podstawie dyplomu wydawanego przez Lubelską Akademię WSEI uzyskują możliwość ubiegania się o certyfikat Ministra Finansów uprawniający do podejmowania działalności gospodarczej polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, bez konieczności zdawania egzaminu (po ukończeniu proponowanych przez naszą uczelnię studiów). Warunki szczegółowe zawarte są w rozdziale 8a ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Dodatkowo absolwenci naszych studiów podyplomowych “Rachunkowość i Finanse”, posiadający minimum 3-letnią praktykę w księgowości uzyskują uprawniania do pełnienia funkcji głównego księgowego dowolnej jednostki sektora finansów publicznych (art. 54 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.).

Zarządzanie IIº

ze studiami podyplomowymi

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

Opłata standardowa

 • Studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie IIº 8,400 PLN
 • Studia podyplomowe 3,900 PLN
 • Łącznie 12,300 PLN

Opłata w ramach dwóch dyplomów

 • Studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie IIº 8,400 PLN
 • Studia podyplomowe 1,900 PLN

  (4 raty po 475 zł w ciągu dwóch lat)

 • Łącznie 10,300 PLN
 • Oszczędzasz 2,000 PLN

KORZYŚCI

 • Czesne za łączone studia magisterskie z podyplomowymi jest jedno i do tego niższe, niż gdyby płacić za studia II stopnia i osobno podjąć studia podyplomowe. Jest to spora oszczędność, która zostaje w portfelu.
 • Studia kończą się obroną pracy magisterskiej [CO WAŻNE STUDENCI PISZĄ JEDNĄ PRACĘ], uzyskaniem dyplomu magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 • Zdobycie wiedzy wykraczającej poza standardowy program studiów – ogromny atut
  w późniejszej karierze zawodowej.
 • Maksymalne i efektywne wykorzystanie czasu spędzonego na studiach.

REKRUTACJA

Wypełnienie ANKIETY oraz złożenie skanów wszystkich wymaganych dokumentów przy pomocy systemu rekrutacji internetowej: https://dziekanat.wsei.lublin.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Złożenie DOKUMENTÓW rekrutacyjnych w oryginale, podpisanie ANKIETY oraz UMOWY o kształceniu w punkcie rekrutacyjnym (Lubelska Akademia WSEI, Projektowa 4, I piętro)

Student zobowiązuje się wnosić opłaty związane z tokiem studiów w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Uczelni wskazany indywidualnie dla każdego Studenta.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

KONTAKT

Biuro rekrutacji: +48 749 17 77
e-mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl
Centrum studiów podyplomowych: +48 749 32 24

Skip to content