Uroczyste rozdanie Dyplomów MBA

To wydarzenie było zwieńczeniem pierwszej edycji studiów oferowanych przez Lubelską Akademię WSEI. Niemal 40 studentów z całego kraju, na co dzień pracujących w służbach mundurowych, placówkach ochrony zdrowia, firmach prywatnych oraz instytucjach publicznych i samorządach odebrało Dyplomy potwierdzające ukończenie tego znaczącego etapu w edukacji

Skip to content