Wykład prof. Idy Cortoni z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie.

W sobotę 8 czerwca prof. Cortoni przeprowadziła wykład pt. „Projektowanie ścieżki edukacyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem robotyki i narzędzi cyfrowych”. Wykład dedykowany był dla wszystkich Studentów Pedagogiki.

Dr Ida Cortoni, prof. Uniwersytetu Sapienza w Rzymie w obszarze socjologii procesów kulturowych i komunikacyjnych odwiedziła Lubelską Akademię WSEI w dniach 5-8 czerwca. Podczas wizyty zostały przeprowadzone rozmowy na temat współpracy akademickiej oraz wspólnych pracach badawczych. W spotkaniach wzięli udział prof. Tomasz Wołowiec oraz prof. Monika Baryła – Matejczuk z ramienia Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku (m.in. wizyta w Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej).

Skip to content