O Akademii WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI to jedna z trzech największych uczelni w Lublinie.
Oferujemy najważniejsze elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie, przemyśle i na rynku pracy. Nasze motto to synergia wiedzy i praktyki.

Łączymy wiedzę z użytecznymi kompetencjami i nowoczesnymi programami kształcenia. Proces ten popieramy doświadczeniem i osiągnięciami naukowymi zdobytymi podczas ponad 20 lat rozwoju Uczelni.

Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została utworzona na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 października 2000 roku. WSEI wpisana jest do rejestru MNiSW rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 196. Założycielem Uczelni jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, której misją jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych.

1 października 2022 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała status Akademii i nastąpiła zmiana nazwy Uczelni na Lubelska Akademia WSEI. Uczelnia zmieniła swój status dzięki najnowszej ewaluacji jednostek naukowych. Jej wyniki pozwalają nam dołączyć do ścisłego grona Uczelni Akademickich w kraju. Jako jedna z nielicznych Uczelni w Polsce WSEI otrzymała w wynikach parametryzacji w dyscyplinie „Informatyka techniczna i telekomunikacja” kategorię „A”, a w dyscyplinie “Ekonomia i Finanse” kat. B+. 

Cechy naszej uczelni

PROFESJONALIZM

Nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy.

PARTNERSTWO

Jest stosowane w Akademii WSEI na co dzień. Zapewniamy naszym studentom przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby.

INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące.

JEDNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA

Przygotowujemy studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.

Skip to content