Studiuj Pedagogikę w WSEI

Pedagogika to zawód, który daje ogromną satysfakcję, ale również wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. To pedagog w dużej mierze kształtuje psychikę, wspiera i pomaga rozpoznawać zdolności, opiekuje się drugim człowiekiem czy uczestniczy w procesie resocjalizacji. Absolwent pedagogiki potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z różnych dziedzin; psychologii, socjologii, filozofii oraz łączyć ją z wiedzą pedagogiczną. Osoba chcąca studiować ten kierunek studiów powinna potrafić współpracować z drugim człowiekiem, być cierpliwa a jednocześnie konsekwentna w podejmowaniu i realizowaniu określonych działań. Współpraca z młodymi ludźmi, rodzicami, osobami starszymi wymaga bycia empatycznym, ale jednocześnie stanowczym w stosowaniu metod i szukaniu wspólnej drogi do osiągania sukcesów pedagogicznych.

Play Video
Skip to content