Wojewódzka Konferencja „Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI wieku”

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie wraz z Lubelską Akademią WSEI zorganizowała wojewódzką konferencji – „Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI wieku”, która odbyła się 18.04.2024 w siedzibie Akademii WSEI.

Wydarzeniem chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej oraz odpowiednich instytucji  na pogarszające się warunki pracy nauczycieli związane z narastającym stresem przy wykonywaniu codziennych obowiązków w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Należy  podkreślić, że problem ten dotyczy coraz to większej liczby pedagogicznych pracowników oświaty.

Play Video
Skip to content