Dyplomy dla studentów pielęgniarstwa anglojęzycznego rozdane!

W piątek 8 marca w Lubelskiej Akademii WSEI odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim. 108 absolwentów odebrało dyplomy ukończenia studiów, złożyło ślubowanie i otrzymało symbol zawodu pielęgniarstwa – czepek.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się liczni przedstawiciele środowisk medycznych, a absolwentom w tym ważnym momencie towarzyszyło szerokie grono najbliższych. Dodatkowo wydarzenie uświetniła obecność m.in. Rektora prof. dr. hab. inż. Marka Opielaka, Pani Małgorzaty Lalak-Dybały – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo, Dziekana Wydziału Nauk o Człowieku dr n. o zdr. Zbigniewa Orła oraz osób odpowiedzialnych za jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii WSEI.

Play Video
Skip to content