Profil praktyczny

Praktyki zawodowe mają na celu:

 • Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta/praktykanta w czasie studiów oraz nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych (w tym przygotowanie projektów);
 • Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów;
 • Nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana);
 • Zapoznanie praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz jego komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów;
 • Zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji;
 • Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

Wymiar czasu praktyk

Realizacja praktyk zawodowych prowadzonych przez Pracodawcę na Uczelni (Część I)

Realizacja praktyk zawodowych prowadzonych przez Pracodawcę na Uczelni odbywa się według poniższego schematu:

 1. 25 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni: wstęp do praktyk zawodowych, zagadnienia wprowadzające oraz weryfikacja efektów uczenia się;
 2. 75 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni – opracowanie konspektu oraz projektu związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez pracodawcę oraz weryfikacja efektów uczenia się;
 3. 70 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni – opracowanie projektu związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez pracodawcę oraz weryfikacja efektów uczenia się

Realizacja praktyk zawodowych u Pracodawcy (Część II)

Realizacja praktyk zawodowych u Pracodawcy obejmuje 600 godzin zegarowych co daje 790 godzin dydaktycznych i odbywa się odpowiednio w II i IV semestrze po ukończeniu zajęć dydaktycznych, przy czym na  II semestrze studiów należy zrealizować co najmniej 300 godzin zegarowych praktyki zawodowej.

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych

Od naboru - 2022/2023

RokCzęść I - Praktyka zawodowa realizowana na UczelniCzęść II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcyZaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS
1Wstęp do praktyk zawodowych, weryfikacja efektów uczenia się 25 godzin dydaktycznych (1 ECTS)II semestr – 300 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (13 ECTS)W II semestrze 14 ECTS
2Projekt grupowy, weryfikacja efektów uczenia się 75 godzin dydaktycznych (2 ECTS)IV semestr – 300 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (14 ECTS)W IV semestrze 16 ECTS

Do naboru - 2021/2022

RokCzęść I - Praktyka zawodowa realizowana na UczelniCzęść II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcyZaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS
3Projekt indywidualny, weryfikacja efektów uczenia się (raport z praktyk zawodowych) 80 godzin dydaktycznych (2 ECTS)VI semestr – 180 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (10 ECTS)W VI semestrze 12 ECTS

Realizacja praktyk zawodowych prowadzonych przez Pracodawcę na Uczelni (Część I)

Realizacja praktyk zawodowych prowadzonych przez Pracodawcę na Uczelni odbywa się według poniższego schematu:

 1. 25 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni: wstęp do praktyk zawodowych, zagadnienia wprowadzające oraz weryfikacja efektów uczenia się.
 2. 75 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni – opracowanie konspektu oraz projektu związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez pracodawcę oraz weryfikacja efektów uczenia się.
 3. 70 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni – opracowanie projektu związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez pracodawcę oraz weryfikacja efektów uczenia się

Realizacja praktyk zawodowych u Pracodawcy (Część II)

Realizacja praktyk zawodowych u Pracodawcy obejmuje 600 godzin zegarowych (790 godzin dydaktycznych) i odbywa się odpowiednio w II, IV i VI semestrze po ukończeniu zajęć dydaktycznych, przy czym na każdym z trzech semestrów należy zrealizować co najmniej 200 godzin zegarowych praktyki zawodowej.

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych

Od naboru - 2022/2023

RokCzęść I - Praktyka zawodowa realizowana na UczelniCzęść II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcyZaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS
1I semestr – Wstęp do praktyk zawodowych, weryfikacja efektów uczenia się – 25 godzin dydaktycznych (1ECTS)II semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (9 ECTS)W II semestrze 10 ECTS
2IV semestr – Projekt, weryfikacja efektów uczenia się 75 godzin dydaktycznych (2 ECTS)IV semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (8 ECTS)W IV semestrze 10 ECTS
3Projekt, weryfikacja efektów uczenia się, raport z praktyk 70 godzin (2 ECTS) – semestr VIVI semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (10 ECTS)W VI semestrze 12 ECTS

Do naboru - 2021/2022

RokCzęść I - Praktyka zawodowa realizowana na UczelniCzęść II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcyZaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS
3Projekt indywidualny, weryfikacja efektów uczenia się (raport z praktyk zawodowych) 80 godzin dydaktycznych (2 ECTS)VI semestr – 180 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (10 ECTS)W VI semestrze 12 ECTS

Realizacja praktyk zawodowych prowadzonych przez Pracodawcę na Uczelni (Część I)

Realizacja praktyk zawodowych prowadzonych przez Pracodawcę na Uczelni odbywa się według poniższego schematu:

 1. 20 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni (opracowanie konspektu zadania związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez pracodawcę).
 2. 60 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni w IV semestrze do dnia 30 czerwca danego roku (opracowanie projektu związanego z rozwiązaniem problemu bazującego na wskazaniach pracodawców, mającego charakter praktyczny z oraz weryfikacja efektów uczenia się)

Realizacja praktyk zawodowych u Pracodawcy (Część II)

Realizacja praktyk zawodowych u Pracodawcy obejmuje 300 godzin zegarowych (400 godzin dydaktycznych) i odbywa się na II semestrze studiów.

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych

Od naboru - 2022/2023

RokCzęść I - Praktyka zawodowa realizowana na UczelniCzęść II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcyZaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS
1Opracowanie konspektu zadania związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez pracodawcę oraz weryfikacja efektów uczenia się 20 godzin dydaktycznych (1 ECTS)II semestr – 300 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (13 ECTS)W II semestrze 14 ECTS

Od naboru - 2022/2023

RokCzęść I - Praktyka zawodowa realizowana na UczelniCzęść II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcyZaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS
1Opracowanie konspektu zadania związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez pracodawcę oraz weryfikacja efektów uczenia się 20 godzin dydaktycznych (1 ECTS)II semestr – 300 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (13 ECTS)W II semestrze 14 ECTS
Skip to content