Professional Tool for effective career development „PATH”

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”. KA220-VET – szkolnictwo zawodowe

Professional Tool for effective career development „PATH”

Okres realizacji

01.01.2022 - 31.12.2024

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości procesu mającego na celu określenie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół średnich/szkół zawodowych/uczelni wyższych/szkół pomaturalnych (młodzież do 26 lat) i dorosłych oraz prowadzenie poradnictwa zawodowego i planowanie kariery poprzez stworzenie nowoczesnego (standaryzowanego dla grupy reprezentatywnej) modułowego systemu do analizy, diagnozy i edukacji z zakresu poradnictwa zawodowego, który wspierałby również pracę doradców zawodowych.

Grupy docelowe

 • szkoły średnie: szkoły ponadgimnazjalne i policealne, zawodowe
 • studenci/młodzież do 26 roku życia (zwłaszcza ci, którzy mają problemy z podjęciem decyzji o karierze zawodowej)
 • dorośli
 • doradcy zawodowi, psychologowie, pracownicy HR

Rezultaty projektu

 • Model predyspozycji i wiodących kompetencji dla zawodów
 • Modułowy system do diagnostyki, analizy i edukacji z elementami poradnictwa zawodowego w formie narzędzia online
 • Projekt graficzny i techniczny narzędzia
 • Poradnik metodyczny dla doradcy zawodowego
 • Praktyczny podręcznik dla nauczycieli i doradców zawodowych
 • Praktyczny podręcznik dla użytkowników-infografiki

Partnerzy projektu

 1. Vesttorget Marked AS – Norwegia
 2. Kentro Epagematikis Katartisis Dias Epe – Grecja
 3. Eduforma SRL – Włochy
 4. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska
Skip to content