Podczas najnowszej ewaluacji jednostek naukowych WSEI w dyscyplinie „Informatyka” otrzymała kategorię „A”, a w dyscyplinie ekonomia i finanse kategorie B+. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie będzie Lubelską Akademią WSEI. Uczelnia podniosła swój status i nabyła uprawnienia do prowadzenia szkoły doktorskiej i nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego. Status Akademii będzie obowiązywał od nowego roku akademickiego 2022/2023.

Udostępnij:

Skip to content