Rektor dr Mariusz Paździor dla Panoramy Gospodarczej

Rektor dr Mariusz Paździor dla Panoramy Gospodarczej

Lubelska Akademia WSEI została laureatem nagrody Ambasador Innowacyjności. O innowacyjnym podejściu do nauczania,
współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz planach na najbliższy rok akademicki opowiedział Rektor dr. Mariuszem Paździorem, prof. Akademii WSEI.

WWW:

Udostępnij:

Skip to content