Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI wieku

Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI wieku
Konferencja pt. „Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI w.” organizowana przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie oraz Lubelską Akademię WSEI za nami.
Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz odpowiednich instytucji na pogarszające się warunki pracy nauczycieli związane z narastającym stresem przy wykonywaniu codziennych obowiązków w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Udostępnij:

Skip to content