E-biznes: e-marketing & e-commerce

KIERUNEK

E-biznes: e-marketing & e-commerce

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

3 lata / 6 semestrów

Uzyskany tytuł

Licencjat

Język studiów

Polski, Angielski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Wartość rynku e-commerce w Polsce i na świecie notuje systematyczne wzrosty, coraz bardziej popularne są także inne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie, kierunek odpowiada więc na aktualne potrzeby rynku pracy. Studenci w procesie kształcenia realizują szereg przedmiotów o charakterze praktycznym. Program studiów jest stale monitorowany przez otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni i dostosowywany do potrzeb pracodawców i rynku pracy.

Dlaczego warto studiować

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracowników badawczo-dydaktycznych  Akademii WSEI oraz praktyków w zakresie e-biznesu, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem.
Nowoczesna baza dydaktyczna i infrastruktura zapewniają realizację zajęć na wysokim poziomie, zarówno w siedzibie Uczelni, jak i w formie zdalnej.
Dyplom na kierunku E-biznes: e-marketing & e-commerce jest uznawany we wszystkich państwach UE i nie wymaga nostryfikacji.
Studenci w trakcie studiów odbywają 6 miesięczne praktyki oraz mają  możliwość wyjazdów na studia i praktyki do wielu uczelni partnerskich w ramach programu ERASMUS+.
Nauka odbywa się przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, dzięki czemu studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie biznesu i zarządzania,
W Uczelni organizowane są "Wykłady Mistrzów" prowadzone przez autorytety świata biznesu oraz cyklicznie warsztaty biznesowe, szkolenia i spotkania z podmiotami, które pomagają w otrzymaniu dofinansowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, dzięki współpracy Uczelni z wieloma przedsiębiorstwami studenci mają szansę na ciekawe praktyki, staże, pracę.
Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie, a po ich ukończeniu także na studiach III stopnia w ramach Szkoły Doktorskiej Lubelskiej Akademii WSEI.
Do absolwentów została również skierowana bogata oferta studiów podyplomowych, w tym studiów podyplomowych MBA w Lubelskiej Akademii WSEI.

Specjalności

Istotą specjalności E-marketing i nowe media jest wykorzystanie Internetu w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. W nauczaniu duży nacisk kładziony jest na powiązanie instrumentów e-marketingu z procesami dotyczącymi konsumentów i klientów. Praktyczny wymiar studiowania znajduje odzwierciedlenie m.in. w realizacji kampanii promocyjnej w systemie Google AdWords w ramach przedmiotu „marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych”. Prowadzenie kampanii związane jest z uczestnictwem w konkursie Google Online Marketing Challenge.

Wybrane moduły specjalnościowe:
1. Budowa i projektowanie serwisów internetowych
2. Reklama i analityka danych
3. Social media marketing
4. Zarzadzanie zasobami ludzkimi
5. Marketing w internecie

Specjalność E-commerce i zarządzanie e-biznesem koncentruje się na wykorzystaniu Internetu i technologii ITC w szerokim spektrum przedsiębiorstw – od start-upów, poprzez dojrzałe firmy technologiczne, aż po tradycyjne organizacje. Szczególna uwaga kładziona jest na aspekt strategii i modeli e-biznesu, zarówno w ujęciu analitycznym i projektowym. W ramach specjalności pokazane zostanie jak wirtualizacja przedsiębiorstw (np. z wykorzystaniem e-usług lub cloud computingu) przyczynić się może do poprawy ich pozycji konkurencyjnej i wzrostu wartości. Duży nacisk w nauczaniu kładziony jest na przedsiębiorczy wymiar biznesu m.in. w ramach zajęć „inkubator przedsiębiorczości” oraz „przedsiębiorstwo przyszłości”.

Wybrane moduły specjalnościowe:

 1. Metody i techniki badań społecznych
 2. E-logistyka i obsługa klientów w e- handlu
 3. Projektowanie i optymalizacja serwisów eCommerce (LAB)
 4. Systemy płatności w e-commerce
 5. Marketing w Internecie

Perspektywy zawodowe

Studia pozwalają nabyć wiedzę oraz kompetencji w zakresie:

 • Modeli wykorzystania Internetu w działalności handlowej i promocyjnej przedsiębiorstw w środowisku wielokulturowym;
 • Zarządzania projektami e-commerce i w mediach społecznościowych oraz skutecznego i efektywnego ich wdrażania;
 • Tworzenia rozwiązań informatycznych dla działalności e-commerce;
 • Finansowania projektów e-commerce;
 • Analizowania danych na potrzeby e-commerce;
 • Zaangażowania konsumentów w kształtowaniu elektronicznych kanałów sprzedaży;
 • Przygotowania kampanii promocyjnych z wykorzystaniem Google Ads (przygotowanie pod certyfikat Google AdWords);
 • Pomiaru skuteczności działań e-commerce z wykorzystaniem Google Analytics;
 • Prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych;
 • Znajomości aspektów prawno-finansowych w przestrzeni wirtualnej.

Po ukończeniu studiów absolwent może pracować jako:

 • specjalista ds. e-commerce,
 • koordynator projektów e-commerce,
 • specjalista ds. marketingu internetowego,
 • administrator platform obsługi handlu elektronicznego,
 • analityk e-commerce,
 • ekspert i konsultant w branży elektronicznego biznesu (branża IT, e-comerce),
 • e-przedsiębiorca.

Przykładowe branże w których absolwent może pracować po ukończeniu studiów:

 • e-biznes,
 • agencje reklamy i PR,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • media tradycyjne i elektroniczne,
 • agencje interaktywne,
 • agencje public relations i reklamowe,
 • działy e-commerce dużych przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwa prowadzące handel za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań e-commerce,
 • własna firma o profilu e-commerce lub też wykorzystująca rozwiązania e-commerce.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14800 zł4560 zł2400 zł500 zł
25000 zł4750 zł2500 zł520 zł
35000 zł4750 zł2500 zł520 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14800 zł4560 zł2400 zł500 zł
25000 zł4750 zł2500 zł520 zł
35000 zł4750 zł2500 zł520 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content