Boosting Business Intelligence Skills for SME Growth (BI4SME)

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+” KA220-VET – szkolnictwo zawodowe

Boosting Business Intelligence Skills for SME Growth (BI4SME)

Okres realizacji

01.02.2022 - 31.07.2024

Cel projektu

Projekt Boosting Business Intelligence Skills for SME Growth „BI4SME” ma na celu opracowanie zintegrowanej strategii szkoleniowej w zakresie wykorzystania umiejętności Business Intelligence przez MŚP. Rezultaty projektu wpłyną na umiejętności jego uczestników, poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie analizy danych.  Wdrożenie nowych narzędzi, dostosowanych potrzeb osób nie zajmujących się zawodowo informatyką, zapewni im innowacyjne doświadczenie edukacyjne w zakresie umiejętności Business Intelligence, które będzie dostosowane specjalnie do pracowników MŚP.

Grupy docelowe

 • przedsiębiorcy europejscy, głównie z MŚP i start-upów;
 • stowarzyszenia MŚP i inkubatory start-upów;
 • przedsiębiorcy na wczesnym etapie rozwoju;
 • studenci MBA i absolwenci;
 • szkoły wyższe i uniwersytety prowadzące studia MBA;
 • ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego ukierunkowane na kariery techniczne, takie jak informatyka, analityka biznesowa, big data itp;
 • stowarzyszenia szkół VET.

Rezultaty projektu

 1. Pakiet wiedzy o potencjale narzędzi Business Intelligence dostosowanych do profesjonalistów spoza branży IT, szczególnie tych, którzy pracują w MŚP;
 2. Materiały edukacyjne zgodnymi ze standardami ECVET, adresowane do profesjonalistów, kadry kierowniczej spoza branży IT pracujących w MŚP. Zestaw zawierać będzie program nauczania, przewodnik dla trenerów, scenariusze zajęć i ćwiczenia edukacyjne;
 3. Kursy online BI4SME – dostępne dla przedstawicieli MŚP zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie BI.

Partnerzy projektu

 1. Amaris España Estrategia e Inovacion Tecnologica, S.L., Hiszpania
 2. Stowarzyszenie StartUps (APSU), Portugalia
 3. Synthesis Center for Research and Education Limited, Cypr
 4. iED, Grecja
 5. Community Development Institute (CDI), Północna Macedonia
 6. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska

Media

Więcej informacji o projekcie na stronie BI4SME: https://bi4sme-project.eu/

Więcej informacji o projekcie na Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bi4sme/

Skip to content