W trakcie pobytu

W trakcie pobytu student powinien

  1. Student realizuje wcześniej ustalony program studiów/praktyki.
  2. Okres studiów/praktyki za granicą może wynosić od 5 dni do 12 miesięcy, w zależności od ustalonego rodzaju mobilności.
  3. Akademia WSEI może zezwolić na przedłużenie pobytu studenta za granicą w ramach programu Erasmus+. Student powinien przedstawić do zaakceptowania przez obie uczelnie, przyjmującą i macierzystą, nowy indywidualny program studiów do zrealizowania na okres przedłużenia („Porozumienie o programie studiów” – Learning Agreement 2023/2024) oraz uzyskać zgodę Dziekana Wydziału na przedłużenie pobytu za granicą. Wszystkie dokumenty w sprawie przedłużenia powinny być przedstawione w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej (I piętro, pokój 103). Dodatkowe dofinansowanie na okres przedłużenia pobytu na uczelni zagranicznej nie jest gwarantowane.
  4. Semestr studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej będzie zaliczony do toku studiów na Lubelskiej Akademii WSEI – pod warunkiem uzyskania przez studentów odpowiedniej liczby punktów kredytowych (ECTS) zgodnie z zapisem w „Porozumieniu o programie studiów” – Learning Agreement 2023/2024” oraz pod warunkiem uzupełnienia uzgodnionych różnic programowych.
Skip to content