Przed wyjazdem

Przed wyjazdem student powinien

 1. W celu akceptacji studenta w uczelni/instytucji przyjmującej należy:
  • przygotować i przesłać do Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej (I piętro, pokój 103) pakiet dokumentów aplikacyjnych do Instytucji przyjmującej, w której planowana jest realizacja części studiów lub praktyk zawodowych w terminie i według procedur wymaganych przez tę Instytucję;
  • uzgodnić, w konsultacji z Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej (I piętro, pokój 103), indywidualny program studiów/praktyk zawodowych do zrealizowania w formie dokumentu „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement for studies 2023/2024) lub „Porozumienie o programie praktyk” (Learning Agreement for Traineeships 2023/2024);
  • W przypadku studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+, Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement for studies 2023/2024) jest podpisywane przez platformę OLA: https://learning-agreement.eu/.
 1. Po akceptacji wniosku w uczelni przyjmującej należy:
  • zapoznać się z prawami studenta wyjeżdżającego na studia w ramach programu Erasmus+ (odebrać kartę studenta Erasmusa) oraz zainstalować aplikację Erasmus+ App: https://erasmusapp.eu/;
  • podpisać stosowną umowę pomiędzy beneficjentem-studentem a Uczelnią, która jest podstawą otrzymania stypendium indywidualnego dla studentów wyjeżdżających na studia. Stypendia są dofinansowaniem do kosztu studiów za granicą ponoszonych przez studenta (koszty podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia);
  • wypełnić test językowy on-line z języka obcego (dotyczy języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego oraz innych wskazanych przez Narodową Agencję Programu), w którym student będzie odbywał studia/praktyki zawodowe/staż w uczelni/instytucji przyjmującej.
Skip to content