XV Międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne trendy i wyzwania przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, transportu i logistyki”
Konferencja naukowa

XV Międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne trendy i wyzwania przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, transportu i logistyki”

Konferencja będzie stanowić, jak co roku, spotkanie przedstawicieli nauki, samorządowców i praktyków życia gospodarczego z Polski, Ukrainy i Bułgarii, którzy będą debatować nad trendami i wyzwaniami, które stoją przed przedsiębiorczością, bezpieczeństwem krajów, transportem i logistyką.

XV Międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne trendy i wyzwania przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, transportu i logistyki”


Data:

15.05.2024
17.05.2024

Lokalizacja:

Kazimierz Dolny

Forma:

Stacjonarnie
Wydarzenie jest płatne

O wydarzeniu

Celem organizowanej przez Lubelską Akademię WSEI konferencji jest pogłębiona dyskusja nad wyzwaniami stojącymi przed Polską Wschodnią oraz ich wpływem na bezpieczeństwo regionu, jak również całego państwa.
Na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku determinującym czynnikiem funkcjonowania globalnej gospodarki stało się powszechne poczucie niepewności i nieprzewidywalności, co wymusza na przedsiębiorstwach konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków.
Transport i logistyka mogą wydawać się z pozoru dziedzinami biznesu, w których trudno o rewolucyjne zmiany. Obserwując jednak to, co oferują nowe technologie, okazuje się, że stoimy właśnie w obliczu przełomowych zmian, uwidaczniają się kolejne aspekty, na które muszą reagować zarządzający przedsiębiorstwami w różnych obszarach gospodarki. Można wnioskować, że najbliższe lata będą przynosić bardzo dynamiczne przemiany.
Uczestnicy konferencji podzielą się także dobrymi praktykami, będą poszukiwali jak najlepszych rozwiązań, szczególnie dla sektora MŚP.

Subject and purpose of the conference

The conference will be, as every year, a meeting of representatives of academics, local government officials and practitioners of economic life from Poland, Ukraine and Bulgaria, who will debate the trends and challenges facing entrepreneurship, country security, transport and logistics.

The conference, organised by WSEI University, aims at an in-depth discussion of the challenges facing Eastern Poland and their impact on the security of the region as well as the country as a whole.
At the turn of the second and third decades of the 21st century, a widespread sense of uncertainty and unpredictability has become a determining factor in the functioning of the global economy, forcing companies to adapt to changing conditions.
On the surface, transport and logistics may appear to be business areas where revolutionary change is hard to come by. However, observing what the new technologies offer, it appears that we are just facing disruptive changes, with further aspects becoming apparent, to which managers of companies in various areas of the economy must respond. It can be concluded that the coming years will bring very dynamic transformations.
The participants of the conference will also share good practices, seek the best possible solutions, especially for the SME sector.

Miejsce

Hotel Berberys, Kazimierz Dolny n. Wisłą

Opłaty

Opłata konferencyjna w wysokości 1200,00 zł obejmuje:

 • udział w konferencji,
 • opublikowanie referatu w Monografii (Wydawnictwo Innovatio Press),
 • wycieczka edukacyjna,
 • śniadania, obiady, kolacje,
 • przerwy kawowe,
 • 2 noclegi,Opublikowanie tekstu w Monografii bez udziału w konferencji: 400 zł.

Open event
The conference fee of 1200.00 PLN includes:

 • participation in the conference,
 • publication of the paper in the Monograph (Publishing Innovatio Press),
 • educational excursion,
 • breakfasts, lunches, dinners,
 • coffee breaks,
 • 2 overnight stays;Publication of the text in the Monograph without participation in the conference: 400 PLN

Zgłoszenia

30 kwietnia 2024 r. – zgłoszenie udziału w konferencji
10 maja 2024 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
10 maja 2024 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

30 April 2024 – registration for the conference
10 May 2024 – deadline for payment of the conference fee
10 May 2024 – submission by participants of texts of papers for publication to the following e-mail address: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

Komitet

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. eng. Marek Opielak, WSEI University in Lublin, Rector, Poland
 • Prof. dr hab. Anatolii Tsos, Lesia Ukrainka Volyn National University, Rector, Ukraine
 • Prof. dr hab. Sherzod Mustafakulov Igamberdiyevich, Nordic International University, Rector, Uzbekistan
 • Prof. Suleiman Bala Mohammed, Nasarawa State University, Rector, Nigeria
 • Prof. dr hab. Auyezova Ardak, Kazahstanskiy Medicinskiy Universitet VSHOZ, Rector, Kazachstan
 • Prof. dr hab. Yevgen Sokol, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” in Ukraine, Rector
 • Prof. dr hab. Indira Karibayeva, Kazahstanskiy Medicinskiy Universitet VSHOZ, Kazachstan
 • Prof. dr hab. Elshod Umarov, Nordic International University, Uzbekistan
 • Prof. dr Minh T. Nguyen, Thai Nguyen University, Rector Viet Nam
 • Prof. dr Dang Thi Thanh Huong, Thai Nguyen University, Viet Nam
 • Ks. Prof. Stanisław Dziekoński, CEO New Technology Fundation in Warsaw, Poland
 • Prof. Amantius Akimjak, Catolik University in Ruzemberok, Slovakia
 • Prof. Andrzej Cwynar, WSEI University in Lublin, Poland
 • Prof. Elena Fleacă, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Romania
 • Prof. eng. Tomasz Rymarczyk, WSEI University in Lublin, Poland
 • Prof. dr hab. Diana Ismailova, Kokshe University, Kazachstan
 • Prof. Mirosław Jarosz, WSEI University in Lublin, Poland
 • Prof. Tatiana Varcholova, University of Central Europe Skalica, Słowacja
 • Prof. Olga Borisova, Varna Free University „Chernorizets Hrabar", Bułgaria
 • Prof. Jerzy Gilarowski, University of Dar Es Salaam Mkwawa University College of Education, Tanzania
 • Prof. Janusz Gudowski, WSEI University in Lublin, Poland
 • Prof. Tetiana Zatonatska, Taras Schevchenko National University in Kyiev, Ukraine
 • Prof. Katarzyna Markiewicz, WSEI University in Lublin, Poland
 • Prof. Artem Artyukov, Sumy State University, Ukraine
 • Prof. Nazar Podolchak, Lviv Polytechnic National University, CEO SID City Scientific Park, Lviv, Ukraine.
 • Prof. Weronika Karkowska, Lviv Polytechnic National University in Lviv, Ukraine
 • Prof. Miroslav Gejdos, profesor, Catolic University in Ruzemberok, Slovakia
 • Prof. Lyubomir Antonov, Varna Free University „Chernorizets Hrabar", Bulgaria
 • Prof. K'tso Nghargbu, Nasarawa State University Nigeria
 • Prof. Oleg Liashuk, Ternopil Ivan Puluj National Technical University
 • Dr eng. Artur Dmowski, WSEI University in Lublin, Poland
 • Dr Łukasz Wojciechowski, WSEI University in Lublin, Poland
 • Dr Igor Chulipa, Lesya Ukrainka Eastern European National University
 • Dr Ngozi N. Joe-Ikechebelu, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Anambra State
 • Dr Uju Sussan Muogbo, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Anambra State
 • Dr Dariusz Woźniak, Polska
 • Dr Tatyana Odintsova, IDEA Academy, Malta
 • Dr Sanja Blažević Burić, Jurajlo Dobrila University of Pula (Pula), Croatia

Komitet organizacyjny

 • dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI – przewodniczący komitetu
 • dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – sekretarz konferencji, Akademia WSEI
 • dr Olena Ivashko – sekretarz konferencji, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku
 • dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI
 • dr Artur Dmowski, prof. Akademii WSEI
 • dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI
 • mgr Anna Szawara, Akademia WSEI

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Partnerzy

 • Lesia Ukrainka Volyn National University
 • Varna Free Univeristy “Chernorizets Hrabar” in Varna
 • Thai Nguyen University in Vietnam
 • Nordic International University in Uzbekistan
 • Nasarawa State University Keffi
 • Kazahstanskiy Medicinskiy Universitet VSHOZ i
 • Ternopil Ivan Puluj National Technical University
 • West Ukrainian National University in Tarnopol
 • Universum College (UC) Kosovo
 • European University in Tirana
 • Business and Technology University (BTU) in Georgia
 • University of Dar Es Salaam Mkwawa University College of Education, Tanzania
 • National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” in Ukraine
 • Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Anambra State in Nigeria
 • Alcala University in Spain
 • IDEA Academy, Malta
 • Nowy Sącz Business School – National Louis University
 • WSGE University of Applied Sciences (AWSGE) in Józefów

Dodatkowe informacje

Istnieje dodatkowo możliwość w zależności od tematyki złożenia artykułu (np. drugiego) zgodnie z cennikiem do:

 • czasopisma prawniczego "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" [100 pkt] link z wytycznymi: https://tkp.edu.pl/ - opłata zgodnie z cennikiem
 • Journal of Modern Science (100 pkt.), link z wytycznymi: https://www.jomswsge.com/en - opłata zgodnie z cennikiem
 • International Journal of Economics and Social Sciences (40 pkt.), link z wytycznymi: https://instytutinnowacji.edu.pl/o-ijoness/ - opłata zgodnie z cennikiem
 • International Journal of Legal Sciences (40 pkt.), link z wytycznymi: https://instytutinnowacji.edu.pl/ijols-prawo-2/ - opłata zgodnie z cennikiem

Udostępnij:

Skip to content