XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Współczesnej Profilaktyki” nt.: Psychoprofilaktyka w czasach globalnych zagrożeń
Konferencja naukowa

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Współczesnej Profilaktyki” nt.: Psychoprofilaktyka w czasach globalnych zagrożeń

Celem konferencji jest tradycyjna, coroczna wymiana doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków zajmujących się działaniami na rzecz wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno w rozwoju, jak i w radzeniu sobie z wyzwaniami rzeczywistości.

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Współczesnej Profilaktyki” nt.: Psychoprofilaktyka w czasach globalnych zagrożeń


Data:

14.05.2024
15.05.2024

Lokalizacja:

Lublin

Forma:

Hybrydowo
Wydarzenie jest płatne

O wydarzeniu

Ostatnie lata to ciągła kumulacja globalnych zagrożeń, w sposób destrukcyjny zmieniających realia rozwoju i życia każdego człowieka. To, co szczególnie dotkliwie (choć w różnym stopniu) dotyczy polskiego społeczeństwa, to:

 • pandemia COVID-19,
 • wojna na Ukrainie,
 • nieprzewidywane zmiany i kataklizmy klimatyczne,
 • ryzyko konfliktu na Bliskim Wschodzie,
 • znaczne rozpowszechnienie cyberzagrożeń,
 • rosnące koszty życia i utrzymania,
 • czy wreszcie ruchy migracyjne mieszkańców Azji i Afryki.

Próby radzenia sobie z zagrożeniami identyfikowanymi z tymi zjawiskami sprzyjają dezorganizacji we wszystkich sferach rozwoju i funkcjonowania człowieka w różnym wieku. Wszystko to sprawia, że obserwujemy gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pomoc ze strony specjalistów, w tym zwłaszcza psychologów.

W tym kontekście organizowana konferencja ma na celu:

 • podjęcie dyskusji na temat aktualnego miejsca i roli psychologii i psychologów w kontekście funkcjonowania systemu pomocy psychologicznej dla różnych grup odbiorców,
 • dokonanie analizy zagrożeń i nadziei związanych z dokonującymi się zmianami w związku ze zwiększaniem dostępności pomocy psychologicznej,
 • wymianę doświadczeń z prac badawczych nad skutecznością programów profilaktycznych realizowanych w różnych grupach i środowiskach społecznych,
 • profilowanie specyfiki oddziaływań kierowanych do odbiorców w różnym wieku, w różnych rolach społecznych i na różnym poziomie funkcjonalności/dysfunkcjonalności,
 • prezentację dobrych praktyk w zakresie wsparcia psychologicznego w sytuacjach globalnych zagrożeń.

Szczegółowej analizie chcemy więc poddać miejsce i rolę wsparcia psychologicznego w sytuacjach doświadczanych zagrożeń i jego znaczenie w promowaniu rozwoju i kształtowaniu jakości życia jednostki, lokalnej społeczności i całego społeczeństwa (tradycja, teraźniejszość, perspektywy).

Tradycyjnie już konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy i praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, nauk o zdrowiu, socjologii, duszpasterstwa, filozofii, prawa, medycyny itd.

W ramach Konferencji zrealizowane zostaną:

 • Sesje plenarne z referatami wprowadzającymi w wiodące obszary zagadnienia
 • Sesje tematyczne z doniesieniami z badań
 • Sesja plakatowa
 • Autorskie sesje warsztatowe
 • Sesja studenckich kół naukowych
 • Panel ekspertów (teoretycy i praktycy)

Pełne teksty wszystkich streszczeń i wybranych wystąpień zamieszczone zostaną na stronie Konferencji Wydziału Nauk o Człowieku Akademii WSEI. Pozytywnie zrecenzowane prace opublikowane zostaną w monografii naukowej.

Miejsce

Lubelska Akademia WSEI, Aula E

Opłaty

Opłata konferencyjna w zależności od terminu wpłaty wynosi:

 • udział czynny: wpłata do 10.03.2024 – 400 zł
 • udział czynny: wpłata do 31.03.2024 – 450 zł
 • udział czynny: wpłata do 30.04.2024 – 500 zł
 • udział bierny – 300 zł
 • absolwenci Akademii WSEI: udział czynny: 300 zł
 • absolwenci Akademii WSEI: udział bierny: 250 zł
 • zgłoszenie artykułu do druku w monografii pokonferencyjnej (bez udziału w konferencji) – 500 zł

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto:
Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026
Adres: Lubelska Akademia WSEI, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
W tytule przelewu należy wpisać: „Problemy profilaktyki”, Imię Nazwisko uczestnika konferencji.

Komitet

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (Lubelska Akademia WSEI) – przewodniczący
 • Ks. prof. dr Marek Dziewiecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Henryk Gasiul (Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu)
 • Prof. dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosz (Lubelska Akademia WSEI)
 • Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim)
 • Prof. dr hab. Wiesław Kowalski (Lubelska Akademia WSEI)
 • Prof. dr hab. Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku)
 • Prof. dr hab. Lidia Łysiuk (Białoruska Akedemia w Białymstoku)
 • Prof. dr hab. Maria Luisa de Natale (Uniwersytet Katolicki w Mediolanie)
 • Prof. dr hab. Barbara Pilecka (Akademia Ignacjanum w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
 • Prof. dr hab. Maria Ryś (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Józef Stachyra (UMCS w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny w Bratysławie)

Komitet organizacyjny

 • Dr Grzegorz Kata – przewodniczący
 • Dr Marcin Stencel – z-ca przewodniczącego
 • Dr Marta Pawelec – członek
 • Ks. dr Jacek Łukasiewicz – członek
 • Mgr Małgorzata Gonet – sekretarz

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Dodatkowe informacje

Uczestnikom zapewniamy – w ramach opłaty konferencyjnej:

 • udział w wykładach i warsztatach;
 • otrzymanie: materiałów konferencyjnych, wydanej po konferencji monografii naukowej
 • serwis kawowy, obiad

Udostępnij:

Skip to content