XII Ogólnopolska konferencja naukowa – O jakości życia osób starszych
Konferencja naukowa

XII Ogólnopolska konferencja naukowa – O jakości życia osób starszych

Kolejna edycja naszej konferencji będzie poświęcona wielorakim aspektom i uwarunkowaniom stanowiącym o jakości życia osób starszych.

XII Ogólnopolska konferencja naukowa – O jakości życia osób starszych


Data:

19.06.2024

Godzina:

09:00
16:00

Lokalizacja:

Lublin

Forma:

Hybrydowo
Wydarzenie jest bezpłatne

O wydarzeniu

Miniony już – miejmy nadzieję – czas pandemii dobitnie pokazał specyfikę potrzeb seniorów w wyjątkowych sytuacjach jakimi są zagrożenie dla zdrowia i życia doświadczanych w izolacji społecznej. Przyszedł wreszcie czas powrotu do normalnego funkcjonowania. Patrząc jednak na teraźniejszość dla ogromnej liczby społeczeństwa to jednak czas adaptacji do nowych warunków i poradzenia sobie z minionymi doświadczeniami.

Może nie jest to zupełnie nowe odkrycie – ale wyjątkową okazała się rola więzi rodzinnych, sąsiedzkich, towarzyskich i przyjacielskich. W zmaganiach się z samotnością, a często bezradnością osób w wieku senioralnych znaczącą role zaczęły odgrywać różnego rodzaju instytucje czy ośrodki o zasięgu terytorialnym, wojewódzkim, państwowym czy nawet międzynarodowym.

Oczywiście wciąż aktualnymi pozostają charakterystyczne dla tego okresu życia sytuacje trudne, do których zalicza się obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej, utratę osób bliskich, utratę dotychczasowego statusu zawodowego, społecznego i ekonomicznego, zmniejszanie poczucia znaczenia i przydatności w grupie, zwłaszcza zmianę perspektywy czasowej, w tym zbliżającą się perspektywę śmierci, a także zależność od innych ludzi, czy też instytucji świadczących usługi dla osób starszych.

Podstawą adaptacji do starości jest pozytywna postawa wobec własnej starości i starości innych osób. Niezbędnym warunkiem udziału w pozytywnym procesie starzenia się jest akceptacja własnego starzenia się, refleksja nad własnym życiem, dokonanie bilansu opartego na poszukiwaniu rzeczy dobrych oraz świadomego wyboru celów do realizacji razem stanowiących o jakości życia seniorów.

Głównym tematem konferencji będzie więc problematyka osób starszych w różnorodnych odniesieniach – ale przede wszystkim w kontekście jakości życia. Zapraszamy do udziału w niej i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, wynikami badań i doświadczeniami.

Miejsce

Lubelska Akademia WSEI

Opłaty

Udział w konferencji (czynny lub bierny) jest bezpłatny.

Zgłoszenie artykułu do druku w monografii pokonferencyjnej – 300 zł

Opłatę należy przekazać na konto:
Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026
Adres: Lubelska Akademia WSEI, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
W tytule przelewu należy wpisać: Imię Nazwisko uczestnika konferencji z dopiskiem PUBLIKACJA.

Zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną poprzez dostępny formularz.
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 1 czerwca 2024 roku.

Szczegóły organizacyjne, techniczne wymogi dotyczące form wystąpień a następnie program wystąpień znajdą się na stronie Konferencji i zostaną przesłane do osób zgłoszonych zaraz po 10 czerwca.
Przewidywany czas wystąpienie w czasie konferencji (sesje tematyczne) – 15 min.

Zarejestruj się

Program

10:00 - 10:15
Otwarcie konferencji
10:00 - 10:15
10:15 - 13:00
Sesja plenarna
10:15 - 13:00
13:00 - 13:30
Przerwa na lunch
13:00 - 13:30
13:30 - 16:00
Równoległe sesje tematyczne
13:30 - 16:00
9:30 - 16:00
Sesja plakatowa
9:30 - 16:00

Komitet

Komitet naukowy

 • dr n. med. Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI przewodniczący (Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI)
 • dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. Akademii WSEI
 • dr hab. Wiesław Kowalski, prof. Akademii WSEI
 • prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik (Wojewódzki Konsultant Zdrowia Publicznego)
 • dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. Akademii WSEI (Dyrektor Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI)
 • prof. dr hab. Anna Pacian (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • prof. dr hab. Lech Panasiuk (Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • prof. dr Boris Abresek (Faculty of Natural Science and Mathematics, University of Maribor, Słowenia)
 • prof. dr Metka Kordigel Abersek (Faculty of Education, University of Maribor, Słowenia)
 • ks. dr Adam Raczkowski, prof. Akademii WSEI
 • ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ (Lubelska Akademia WSEI)
 • dr Marcin Stencel (Lubelska Akademia WSEI)

Komitet organizacyjny

 • ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ, przewodniczący (Lubelska Akademia WSEI)
 • mgr Barbara Zajączkowska (Prezes Stowarzyszenia Forum Uniwersytetów III Wieku Lubelszczyzny
 • dr Małgorzata Artymiak (Lubelska Akademia WSEI)
 • dr Marcin Stencel (Lubelska Akademia WSEI)
 • mgr Małgorzata Gonet, sekretarz (Lubelska Akademia WSEI)

Organizatorzy

Patronat honorowy

Dodatkowe informacje

Pełne teksty streszczeń (w języku polskim i angielskim) oraz słowa kluczowe zamieszczone zostaną na stronie konferencji.

Planowana jest również publikacja naukowa (on-line). Warunkiem publikacji jest nadesłanie pełnego tekstu (wg wymogów dla autorów) do dnia 30 czerwca 2024 i pozytywna recenzja wydawnicza (nasze Wydawnictwo Innovatio Press znajduje się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe). Planowany czas publikacji - październik 2024.

Udostępnij:

Skip to content