Seminarium szkoleniowo-praktyczne – „Kontrola zarządcza w instytucjach kultury”
Warsztaty i szkolenia

Seminarium szkoleniowo-praktyczne – „Kontrola zarządcza w instytucjach kultury”

Podczas seminarium uczestnicy wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu on-line pt. „Realizacja kontroli zarządczej w instytucjach kultury – teoria i praktyka”

Seminarium szkoleniowo-praktyczne – „Kontrola zarządcza w instytucjach kultury”


Data:

14.06.2024

Godzina:

08:45
11:30

Lokalizacja:

Lublin

Forma:

Online
Wydarzenie jest bezpłatne

O wydarzeniu

Celem wydarzenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dot. realizacji procesu kontroli zarządczej w instytucjach kultury.

Wydarzenie jest skierowane do kadry zarządzającej instytucji kultury (domów i ośrodków kultury, bibliotek, muzeów i innych) oraz pracowników realizujących kontrolę zarządczą.

Program

8:45 - 9:00
Przywitanie uczestników, przedstawienie oferty naukowo-dydaktycznej Lubelskiej Akademii WSEI
8:45 - 9:00
9:00 - 11:00
Szkolenie praktyczne pt. „Realizacja kontroli zarządczej w instytucjach kultury – teoria i praktyka”
9:00 - 11:00
11:00 - 11:30
Odpowiedzi na pytania i dyskusja
11:00 - 11:30

Prelegenci

dr, prof. Akademii WSEI

Łukasz Wojciechowski

Doświadczony praktyk w zakresie kontroli zarządczej i pracownik badawczo-dydaktyczny Lubelskiej Akademii WSEI, zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Wspierał kilkadziesiąt podmiotów w skutecznym wdrożeniu kontroli zarządczej. Ponadto przeprowadził ponad sto szkoleń i warsztatów w tej tematyce. Jest autorem procedur kontroli zarządczej oraz procedur analizy ryzyka w kilkudziesięciu instytucjach. Jest stałym współpracownikiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 2015 r. prowadzi badania naukowe w zakresie kontroli zarządczej, co zaowocowało publikacjami naukowymi oraz udziałem w konferencjach. Działalność naukowa dra Wojciechowskiego w obszarze kontroli zarządczej w ramach Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu przyczyniła się do uzyskania przez Akademię WSEI kategorii naukowej B+ w dyscyplinie ekonomia i finanse (uprawnienia doktorskie i habilitacyjne).

Organizatorzy

Partnerzy

Dodatkowe informacje

Szkolenie będzie oparte na badaniach naukowych w zakresie kontroli zarządczej i rozwiązaniach praktycznych wypracowanych w ramach prac badawczo-wdrożeniowych Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu.

Certyfikaty uczestnictwa zostaną przesłane po szkoleniu drogą mailową. W przypadku uczestników z tej samej instytucji prosimy o osobną rejestrację każdego uczestnika i wzięcia udziału w szkoleniu przy osobnych stanowiskach komputerowych w celu potwierdzenia uczestnictwa i możliwości wystawienia właściwych certyfikatów.

Udostępnij:

Skip to content