Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna „Bezpieczeństwo wewnętrzne – wymiar administracyjno-prawny i praktyczny”
Konferencja naukowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna „Bezpieczeństwo wewnętrzne – wymiar administracyjno-prawny i praktyczny”

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna „Bezpieczeństwo wewnętrzne – wymiar administracyjno-prawny i praktyczny”


Data:

5.04.2024

Godzina:

09:00
16:00

Lokalizacja:

Lublin

Forma:

Hybrydowo
Wydarzenie jest płatne

O wydarzeniu

Lubelska Akademia WSEI od 15 lat kształci studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Nasi absolwenci pracują w instytucjach bezpieczeństwa, innych instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach w branży szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jesteśmy dumni z absolwentów, którzy na co dzień pełnią służbę w Policji, Siłach Zbrojnych RP i innych służbach mundurowych. Ponadto Akademia WSEI prowadzi szereg działań w zakresie bezpieczeństwa, współpracując z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. w ramach utworzonego Akademickiego Centrum Bezpieczeństwa Publicznego. Intencją organizatorów Konferencji jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska akademickiego, ośrodków badawczych, instytucji publicznych oraz prywatnych przedsiębiorców skupionych wokół problematyki bezpieczeństwa.

Celem konferencji jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa państwa. Konferencja ma przyczynić się do odpowiedzi na kilka pytań związanych zarówno z pojęciem bezpieczeństwa, jaki również ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy Polska posiada sprawny, spójny system przygotowany na zagrożenia. W jakim kierunku należy podjąć działania aby zbudować sprawnie funkcjonujący system zapewniania bezpieczeństwa w Polsce oraz z jakich wzorców międzynarodowych warto korzystać?

Miejsce

Lubelska Akademia WSEI, Aula A

Opłaty

Udział w konferencji jest płatny i wynosi w zależności od wyboru opcji:

100 zł - udział bierny - obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa i lunch

250 zł - udział czynny - obejmuje wygłoszenie referatu, publikację, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa i lunch

150 zł - udział czynny (doktoranci) - obejmuje wygłoszenie referatu, publikację, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa i lunch

Tytuł wpłaty: "Konferencja Bezpieczeństwo - imię i nazwisko uczestnika"

Nr konta do wpłat (ostateczny termin – 31.03.2024 r.)
06 1140 1094 0000 2027 6900 1026
Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
NIP 712-26-52-693

Zgłoszenia

Zgłoszenia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną w dedykowanym formularzu zgłoszeniowym.

Ważne terminy:

Do 22.03.2024 r. – ostateczny termin zgłoszenia się na Konferencję

Do 31.03.2024 r. – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Do 15.05.2024 r. – ostateczny termin przesłania tekstów do publikacji

Osoby, które nie publikowały jeszcze rozdziałów w monografiach Wydawnictwa Innovatio Press prosimy o kontakt na adres konferencjabezpieczenstwo@wsei.lublin.pl w celu uzyskania wytycznych redakcyjnych.

Komitet

Komitet naukowy

 • gen. bryg. dr Rafał Miernik - dowódca 19 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie
 • płk dr hab. Juliusz S. Tym, prof. ASzWoj - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • płk dr hab. Artur Michalak - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Wołowiec Tomasz, prof. Akademii WSEI, Prorektor do spraw nauki i współpracy
 • międzynarodowej - Lubelska Akademia WSEI
 • dr Paździor Mariusz, prof. Akademii WSEI, Prorektor do spraw kształcenia i spraw studenckich - Lubelska Akademia WSEI
 • dr Wojciechowski Łukasz, prof. Akademii WSEI, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych - Lubelska Akademia WSEI
 • ppłk dr Jastrzębski Wińczysław, Koordynator kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - Lubelska Akademia WSEI
 • dr Sylwia Gwoździewicz - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr Paweł Pochodyła - Lubelska Akademia WSEI

Komitet organizacyjny

 • ppłk dr Wińczysław Jastrzębski (Przewodniczący Komitetu organizacyjnego)
 • dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI
 • r.pr. Dagny Derewiecka
 • mgr Renata Wybacz, Kierownik Dziekanatu Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
 • ppłk dr Rafał Chrupek -  Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Anna Chabasińska - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Dodatkowe informacje

Efektem końcowym będzie recenzowana monografia naukowa w Wydawnictwie Innovatio Press wpisanym na ministerialną listę wydawnictw, planowany termin wydania – wrzesień 2024.

Udostępnij:

Skip to content