prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek

prof. dr hab.

Bożydar

Kaczmarek

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-8683-1128

prof. dr hab.

Bożydar

Kaczmarek

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-8683-1128

Profil zawodowy

Ekspert z zakresu neuropsychologii. Współpracuje z Krakowskim Centrum Rehabilitacji. Autor narzędzi diagnostycznych w dziedzinie neuropsychologii: Bateria do Neuropsychologicznego Badania Dziecka (także niemówiącego) oraz Test Narracyjny i Test Interpretacji Przysłów umożliwiające ocenę myślenia w aspekcie pragmatycznym.
Wieloletni dyrektor Instytut Psychologii UMCS i Uniwersytetu Szczecińskiego.
Uzyskane nagrody i wyróżnienia:
Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki 1985; Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1998; Copernicus Prize, 2005; Medal Mieczysława Skulimowskiego, 2006; Medal Zasłużony dla UMCS, 2013.

Profil naukowy

Członek wielu towarzystw naukowych oraz założyciel i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Neurolingwistycznego, członek Zarządu International Society of Applied Neuropsychology (ISAN) i członek Rady Nadzorczej Psychological Consultants, USA.

Zainteresowania naukowe dotyczą związków między mózgiem, językiem, myśleniem i zachowaniem oraz komunikacji językowej w aspekcie rozwojowym, społecznym i patologicznym.
Publikacje w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Współredaktor Acta Neuropsycholgica.

Ważniejsze książki:

  • Płaty czołowe a język i zachowanie człowieka (1986);
  • Misterne gry w komunikację (2009);
  • Cudowne krosna umysłu (2012);
  • Neuropsychologia kliniczna (2014);
  • Ja utracone i odzyskane (2021);

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne. Prowadził wykłady i seminaria w Australii, Japonii, Kanadzie, Francji, Hiszpanii oraz RFN, a także w UMCS, Uniwersytecie Szczecińskim, UJ w Krakowie, UAM w Poznaniu, WSP w Krakowie i Bydgoszczy, AWF w Krakowie, w Uniwersytecie Gdańskim oraz w kilku wyższych szkołach niepublicznych.

Skip to content