mgr inż.

Tomasz

Sidor

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

E-mail

ORCID

0009-0002-6711-8751

mgr inż.

Tomasz

Sidor

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

E-mail

ORCID

0009-0002-6711-8751

Profil zawodowy

Informatyk śledczy, biegły sądowy z zakresu informatyki, telekomunikacji i monitoringu, wiceprezes Zarządu i dyrektor operacyjny w Biurze Ekspertyz Sądowych, wykładowca Lubelskiej Akademii WSEI.
Od ponad 15 lat zajmuję się szczególnym aspektem kryminalistyki jakim jest informatyka śledcza. Wraz z zespołem biegłych z BES wydałem ponad 7500 opinii i ekspertyz.
Specjalizujący się w rozwiązywaniu złożonych spraw, gdzie konieczna jest wieloaspektowa analiza w szerokim kontekście wychodzącym poza ramy informatyki. Kieruje zespołami specjalistów, dzięki którym możliwe jest wykonywanie interdyscyplinarnych ekspertyz.
Ekspert oceniający wnioski unijne.

Profil naukowy

Uczestniczę w interdyscyplinarnych badaniach w których wykorzystywane są moje specjalizacje we współdziałaniu z ekspertami z innych dziedzin.
Współautor i autor publikacji i wystąpień na konferencjach branżowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz ISSA Polska.

Doświadczenie dydaktyczne

Od ponad 15 lat prowadzę wykłady i szkolenia dla studentów, sędziów, prokuratorów, policjantów, adwokatów, pracowników służb i wielu innych specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa, analizy nośników danych, zabezpieczania materiału dowodowego, analiz monitoringu i innych tematów jakie mogą się wiązać z informatyką śledczą.

Skip to content