mgr

Ewelina

Zakrzewska

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

mgr

Ewelina

Zakrzewska

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

Profil zawodowy

Specjalista z zakresu prawa oświatowego. Nauczyciel dyplomowany, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej I wychowania przedszkolnego.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: zarządzania oświatą, diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy, ICT, języków obcych oraz przyrody.
W latach 2014-2020 wicedyrektor w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie.
Od 2021 roku wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Współautor licznych projektów badawczych oraz innych działań naukowych w skali kraju.

Profil naukowy

Autor i współautor kilkunastu artykułów poświęconych edukacji, głównie w obszarze edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 5 lat doświadczenia dydaktycznego na różnych poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe). Wykładowca na KUL oraz PANS w Chełmie. Prowadziła szkolenia dla kadry oświatowej województwa lubelskiego.

Skip to content