dr n. o zdr. Justyna Chałdaś-Majdańska

dr n. o zdr.

Justyna

Chałdaś-Majdańska

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

dr n. o zdr.

Justyna

Chałdaś-Majdańska

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

Profil zawodowy

Koordynator i Opiekun Praktyk Pielęgniarstwa Anglojęzycznego od 08.2022 r. Asystent na Wydziale Nauk o Człowieku, Lubelskiej Akademii WSEI od 10.2019 r. Czynna zawodowo pielęgniarka od 09.2018 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w oddziale Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz członek Komisji Prawa i Legislacji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

Profil naukowy

Uzyskała dyplom doktora nauk o zdrowiu w 06.2023 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego od 04.2023 roku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz oczekuje na egzamin specjalizacyjny w wymienionej dziedzinie.

W 07.2020 roku ukończyła Menadżerskie Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Służbie Zdrowia.

W 2018 roku uzyskała tytuł licencjata dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Posiada liczne kursy specjalistyczne, w tym z zakresu „Opieki nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny”.

Od 2015 roku czynnie i biernie uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach i kongresach uzyskując różne nagrody i wyróżnienia (w tym nagroda Grand Prix podczas XII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu: „Pacjent-pielęgniarka partnerzy w działaniu, Kraków 26.05.2017r. w wystąpieniu plakatowym z pracą: „Ocena wybranych kompetencji zdrowotnych seniorów z wykorzystaniem kwestionariusza HLS-EU-Q47 w Polsce, Słowenii i Portugalii” wraz ze współautorami.

Posiada liczne publikacje i streszczenia w latach 2016-2022 wykazując się 6 punktami Impact Factor oraz około 300 punktami KBN/MNiSW. W czasach studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie brała liczny i czynny udział w wielu kołach naukowych i wolontariacie uzyskując wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Filmowym dla studentów na Najlepszy Film Promujący Zawód Pielęgniarki w Polsce” (Warszawa 6 czerwca 2013r.).

Doświadczenie dydaktyczne

Od 10.2017 roku posiada doświadczenie dydaktyczne zdobyte podczas realizacji godzin dydaktycznych na kierunku Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne w czasie studiów doktoranckich. Od 2019 roku do obecnie posiada doświadczenie dydaktyczne na różnych poziomach kształcenia (studia pomostowe, licencjackie i magisterskie). Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim.

Skip to content