dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik, prof. Akademii WSEI

dr, prof. Akademii WSEI

Monika

Wawrzeńczyk-Kulik

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

dr, prof. Akademii WSEI

Monika

Wawrzeńczyk-Kulik

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

Profil zawodowy

Przez niemal 30 lat doskonaliła praktycznie kompetencje w zakresie opracowania i realizacji programów szkoleniowych, pracując w instytucjach szkoleniowo-doradczych (Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o., Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i OIC Poland).
Z Akademią WSEI związana od początku jej działalności czyli od roku 2002.
W latach 2013-2019 pełniła funkcję Prodziekana, włączając się w działalność organizacyjną na rzecz doskonalenia procesów kształcenia w WSEI.
Członek stowarzyszony The Chartered Institute of Personnel and Development, UK, Associate Member.

Profil naukowy

Prowadzi działalność badawczo – naukową w charakterze eksperta i researchera, dającą w rezultacie opracowania o charakterze skryptów i publikacji recenzowanych oraz narzędzi wykorzystywanych w dydaktyce np. symulacjne gry decyzyjne, narzędzia elektroniczne oceny kompetencji menedżerskich, uczenie przez analogie, zagadnienia Work Life Balance oraz zastosowanie koncepcji Wysokiej Wrażliwości Sensorycznej w zarządzaniu.

Doświadczenie dydaktyczne

Prowadzenie zajęć dydaktycznych:
- dla studentów, w tym w ramach projektów wymiany studentów Erasmus oraz programów anglojęzycznych, m in.
• Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi,
• Zachowania organizacyjne
• Symulacyjne gry decyzyjne
• Kompetencje kierownicze
- w ramach realizowanych przez WSEI i OIC Poland projektów:
• kilka edycji studiów podyplomwych z zakresu Nowoczesnego Zarządzania Zasobmi Ludzkimi
• programy szkoleniowe m in. Program Rozwoju Kadry Spółdzielni "SPOŁEM", Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A., Program Rozwoju Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
- wcześniej w latach 90. w ramach programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej organizacji takich jak: Philips Lighting Poland S.A., EDYTORPRESS Sp.z o.o., PKN ORLEN S.A, PERN "Przyjaźń" S.A., International Paper, Kęty S.A.
Odznaczona w 2020 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz w 2021 Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin.

Skip to content