dr inż.

Leszek

Gil

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0001-8978-7388

dr inż.

Leszek

Gil

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0001-8978-7388

Profil zawodowy

Adiunkt w Lubelskiej Akademii WSEI.
Ponad 20 lat jako osoba zarządzająca w firmie transportowej ( aktualny certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie przewozu rzeczy). Od 2021 roku rzeczoznawca techniki motoryzacyjnej, wycena wartości kosztów i jakości napraw.

Profil naukowy

Publikuje w najważniejszych czasopismach z dyscypliny: inżynieria lądowa, geodezja i transport, inżynieria mechaniczn

Jest członkiem Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego

Doświadczenie dydaktyczne

Od 2004 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne na różnych poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe).
Odznaczony w 2020 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz kształcenia.

Skip to content