dr hab. Anna Włoszczak-Szubzda, prof. Akademii WSEI

dr hab., prof. Akademii WSEI

Anna

Włoszczak-Szubzda

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-0080-2527

dr hab., prof. Akademii WSEI

Anna

Włoszczak-Szubzda

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-0080-2527

Profil zawodowy

Do 2008 roku dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim problematyka z obszaru etyczno-społecznego oraz profilaktyka zdrowia.
Od 2005 roku, kolejno:
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie– szkolenia pracownicze z obszaru kompetencji komunikacyjnych. Od 2011 roku pracownik naukowy, adiunkt w Zakładzie Informatyki i Statystyki Zdrowia, a od 2013 do 2015 jego kierownik.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie- nauczyciel akademicki. W latach 2010-2011 kierownik Zakładu Metod Informatycznych i Epidemiologicznych.
Lubelska Akademia WSEI- od 2010 nauczyciel akademicki. Aktualnie profesor Lubelskiej Akademii WSEI, na Wydziale Nauk o Człowieku.

Profil naukowy

Naukowo zajmuje się problematyką zawodowej komunikacji interpersonalnej i społecznej, w medycynie i naukach o zdrowiu, bioetyką oraz działaniami profilaktycznymi w e-zdrowiu.
Publikuje w czasopismach wyróżnionych IF (m.in. BMC Public Health, Psychiatry Research, Journal of Global Health) oraz w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorem ośmiu monografii jedno i wieloautorskich a także współtworzyła, jako autor podręcznik pt. „Zdrowie Publiczne”. Jednocześnie jest autorem publikacji popularno-naukowych z zakresu profilaktyki zdrowia.
Brała udział w projektach naukowo- badawczych, krajowych i zagranicznych, realizowanych m.in. we współpracy z partnerami z Wielkiej Brytanii, Litwy, Włoch i Szkocji - jako członek zespołów.
Była kierownikiem w projektach naukowo-badawczych:
1.„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” - współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (2013- 2015)
2. „Stigma towards mental illness among medical students: cross-cultural comparison of six countries” - Międzynarodowy projekt badawczy we współpracy: USA, Turcja, Macedonia, Azerbejdżan, Kzachstan, Gruzja, Polska. Badania pod patronatem Harvard Medical School (2016-2022).
Długoletni redaktor działu pt. „Filozofia zdrowia” w czasopiśmie pt. ”Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, redaktor działu w kwartalniku ” Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” a także redaktor czasopisma pt. „Aspekty Zdrowia i Choroby”. Recenzent w czasopismach polskich i zagranicznych. Członek rad naukowych w czasopismach zagranicznych.

Doświadczenie dydaktyczne

Ok. 20 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktorskie.
Promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Opiekun naukowy studentów wszystkich poziomów studiów oraz lekarzy w toku specjalizacji. Opiekun koła naukowego.
Tutor adaptacyjny dla studentów obcokrajowców i psychologiczny dla studentów pedagogiki.

Skip to content