Doktorat wdrożeniowy

O konkursie

Program Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy Lubelskiej Akademii WSEI z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich, polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. Efektem kształcenia będzie wdrożenie przez podmioty i przedsiębiorców wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Do kogo jest skierowany

Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które chcąc rozwijać swoją karierę naukową, nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Głównym efektem programu będzie przygotowanie przez doktorantów rozpraw doktorskich, których wyniki udoskonalą funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Doktorat wdrożeniowy różni się od klasycznego tym, że pisany jest pod okiem nie jednego, a dwóch promotorów: naukowego i wskazanego przez pracodawcę. Realizuje się go także w dwóch miejscach: w Lubelskiej Akademii WSEI oraz w firmie.

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Lubelskiej Akademii WSEI osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni jej promotora (opiekuna).

Standardowy okres udziału w konkursie i w Szkole Doktorskiej wynosi cztery lata.

Program składa się z modułów:

  1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2;
  2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
  3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: Doktorat wdrożeniowy – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Skip to content