KIERUNEK

Transport

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

3,5 roku / 7 semestrów

Uzyskany tytuł

Inżynier

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Transport to branża przyszłości. Uczelnia współpracując ściśle z gospodarką swoimi działaniami wypełnia zapotrzebowanie pracodawców na najbardziej poszukiwanych absolwentów. Nowoczesne sposoby transportu, zaawansowana logistyka to rewolucja, z którą prędzej czy później zetknie się każdy z nas, a absolwent Akademii WSEI będzie na to przygotowany.

Dlaczego warto studiować

Studia kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu, mogących pełnić rolę integratorów transportu i realizujących politykę zrównoważonego rozwoju transportu. Absolwent potrafi wykorzystać nabyte kompetencje do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów o charakterze praktycznym dotyczących: prognozowania i planowania rozwoju systemów transportowych; prognozowania i planowania zapotrzebowania na usługi transportowe; kształtowania infrastruktury i planowania sieci transportowych oraz organizowania potoków ruchu; planowania procesów transportowych w systemach logistycznych; doboru technicznych środków transportowych i technologii przewozów do konkretnych zadań; automatyzacji i robotyzacji procesów w systemach transportowych; oceny oddziaływania wzajemnego środków transportu.
Absolwenci kierunku transportu obu specjalności mogą kontynuować studia na drugim stopniu na specjalnościach: budowa i utrzymanie pojazdów oraz logistyka i zarzadzanie w transporcie, a także na dwusemestralnych studiach podyplomowych służących pozyskaniu certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Specjalności

W ramach specjalności organizacja transportu kolejowego realizowane są moduły:

 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Teoria ruchu pojazdów szynowych
 • Budowa i utrzymanie nawierzchni kolejowej
 • Organizacja pracy stacji kolejowych
 • Organizacja przewozów pasażerskich i towarowych
 • Budowa pojazdów szynowych

W ramach specjalności realizowane są moduły specjalnościowe:

 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
 • Diagnostyka pojazdów
 • Budowa środków transportu
 • Modelowanie systemów transportowych
 • Zaplecze techniczne transportu
 • Systemy mechatroniczne samochodów

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku transport są przygotowani do pracy w firmach/instytucjach o różnym profilu działalności w charakterze:

 • inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych, jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego i kolejowego,
 • specjalisty w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych i transportowych,
  kierownika małych, średnich i dużych przedsiębiorstw transportowych, logistycznych i centrów logistycznych,projektanta w jednostkach transportu drogowego i kolejowego,
  inżyniera sprzedaży, kierownika serwisu w firmach zaplecza technicznego motoryzacji,
 • specjalisty w zakresie organizacji transportu miejskiego i kolejowego, samodzielnego przedsiębiorcy prowadzącego własną firmę transportową

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
24000 zł3800 zł2000 zł420 zł
34000 zł3800 zł2000 zł420 zł
42000 zł2000 zł5*420 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
13800 zł3610 zł1900 zł400 zł
23800 zł3610 zł1900 zł400 zł
33800 zł3610 zł1900 zł400 zł
42500 zł2500 zł5*520 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content