Witamy na WSEI – Witamy w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Witamy na WSEI – Witamy w Lublinie

Okres realizacji

01.05.2022 - 31.10.2022

Cel projektu

Celem projektu jest organizacja trzech wydarzeń mających zintegrować społeczność akademicką z samorządem lokalnym i lokalną społecznością, promocją Lublina jako miasta przyjaznego studentom, również w kontekście przyszłego zatrudnienia oraz promocja WSEI jako Uczelni otwartej na współpracę z samorządem lokalnym.

Planowane działania

  1. Organizacja jednodniowego festiwalu kultur realizowanego na Uczelni. Wydarzenie w języku polskim/angielskim dla studentów, otwarte dla społeczności lokalnej. Studenci przedstawią prezentacje o swoim kraju pochodzenia, kulturze, zabytkach, zwyczajach.
  2. Organizacja konferencji na temat lokalnego rynku pracy. Konferencja promująca Lublin i perspektywy zatrudnienia dla obcokrajowców przygotowana we współpracy z samorządem lokalnym i lokalnymi pracodawcami.
  3. Opracowanie planu zwiedzania Lublina: od atrakcji turystycznych i miejsc „wizytówek miasta” po miejsca związane z życiem codziennym (mapa Urzędów, instytucji wspierających obcokrajowców, wizyta w Urzędzie Miasta).

Grupy docelowe

Uczestnikami działań realizowanych w Projekcie (uczestnikami Projektu) będą studenci krajowi i międzynarodowi zarówno z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jak i z innych Uczelni oraz lokalna społeczność.

Rezultaty projektu

Festiwal Kultur: „Getting to know each other – festival of different cultures at WSEI” zorganizowany 20.10.2022.

Festiwal zgromadził około 100 studentów z różnych krajów takich jak Polska, Ukraina, Zimbabwe, Filipiny, Nigeria prezentujących gry i zabawy, muzykę, stroje oraz dania typowe dla kraju, wolontariuszy wspierających organizację wydarzenia oraz ponad 200 uczestników wydarzenia z różnych uczelni w Lublinie.

Wydarzenie zostało zorganizowane i współfinansowane w ramach projektu „Witamy na WSEI – Witamy w Lublinie” finansowanego z Budżetu Miasta Lublin.

W dniach 26-27.10.2022 studenci Lubelskiej Akademii WSEI wzięli udział w zorganizowanym zwiedzaniu miasta Lublin – Poznaj Lublin z WSEI – Lublin dla studenta.

W planie wycieczek znalazło się m.in. odwiedzenie takich miejsc jak: Muzeum na Majdanku, Wieża Trynitarska, Zamek w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca”, Lubelska Trasa Podziemna, Dom Słów, Izba Drukarstwa, Piwnica pod Fortuną. Studenci mieli okazję także poznać miejsca związane z życiem codziennym, urzędy i instytucje wspierające obcokrajowców.

Wędrówka szlakiem wymienionych atrakcji była nie tylko okazją do poznania miasta Lublin, ale także do pogłębienia integracji studentów obcokrajowców ze społecznością akademicką i zacieśniania więzi z miastem poprzez poznanie jego historii opowiedzianej przez przewodników. W zwiedzaniu uczestniczyło 40 osób, w tym 10 studentów krajowych i 30 obcokrajowców.

Wydarzenie zostało zorganizowane i współfinansowane w ramach projektu „Witamy na WSEI – Witamy w Lublinie” finansowanego z Budżetu Miasta Lublin

Lubelska Akademia WSEI w celu promocji możliwości zatrudnienia w Lublinie wśród studentów obcokrajowców zorganizowała konferencję „Zostań w Lublinie – możliwości zatrudnienia”, która odbyła się w trakcie Lubelskiego Forum Gospodarczego w dniu 16.11.2022 roku.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego, pracodawcy oraz reprezentanci Akademii. Dyskusja dotyczyła m.in. Perspektyw zatrudnienia w Lublinie dla studentów i obcokrajowców, charakterystyki lokalnego rynku pracy, lubelskiego środowiska akademickiego, tematu uchodźców i przedsiębiorczości w Lublinie.

Wydarzenie miało na celu przybliżenie perspektyw i możliwości pozyskania pracy w Lublinie, rozpoczęcia i rozwoju kariery zawodowej w naszym regionie. Konferencja prowadzona była również w streamingu, umożliwiając tym samym zdalny udział osobom zainteresowanym.

Wydarzenie zostało zorganizowane i współfinansowane w ramach projektu „Witamy na WSEI – Witamy w Lublinie” finansowanego z Budżetu Miasta Lublin.

Media

Relacja wideo w TVP3 z wydarzenia: https://lublin.tvp.pl/64060267/festiwal-kultur-na-wsei

Skip to content