Projekt realizowany w ramach działania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz inkubację innowacyjnych pomysłów biznesowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Unicorn Hub

Okres realizacji

01.01.2019 - 31.08.2023

Wysokość dofinansowania

18 197 893,31 PLN

Cel projektu

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej poprzez wspieranie rozwoju platform startowych dla nowych pomysłów oraz inkubację innowacyjnych pomysłów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem branż takich, jak: IT / ICT, medycyna, zdrowie publiczne, transport.

Planowane działania

 • Wdrażanie działań doradczych poprzez platformę online, w ramach której wyselekcjonowane start-up’y przejdą 4 miesięczny program inkubacji.
 • Oferta szerokiego pakietu wsparcia usług podstawowych dla nowych przedsiębiorców: zapewnienie wsparcia organizacyjnego, przestrzeni do pracy, mentoringu, obsługę księgową, obsługę prawną, doradztwo podatkowe, podstawowe wsparcie marketingowe oraz dostęp do warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe.
 • Organizacja cyklu spotkań informacyjnych na terenie Polski, dotyczących procesu inkubacji, metodologii rozwoju projektów, opracowywania dokumentów aplikacyjnych.
 • Bezpłatna pomoc ekspertów w zakresie zamiany pomysłu w rentowny model biznesowy.

Grupy docelowe

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • pozytywnie zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach Platform startowych, utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy i otrzymały pozytywną rekomendację animatora platformy;
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej;

Partnerzy projektu

 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” (Lublin) – lider
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Miejski Zakład Komunalny
 • Krakowski Park Technologiczny
 • INNOventure
 • Findustry
 • Powiatowe Centrum Zdrowia
 • KLS Partners
 • Centrum Medyczne Sanitas
 • Sentinel Innovation
 • Summer Agency
 • Organizacja Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan
 • Miejski Zakład Komunalny (Stalowa Wola)
 • Vena Art.

Media

Platforma startowa: https://unicornhub.pl

Skip to content